'ครูหยุย' ยินดีสว.ผ่านกฎหมาย'สมรสเท่าเทียม' ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผลักดัน

'ครูหยุย' ยินดีสว.ผ่านกฎหมาย'สมรสเท่าเทียม'  ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผลักดัน

"ครูหยุย" ยินดีสว.ผ่านกฎหมาย"สมรสเท่าเทียม" ยอมรับชั้นวุฒิสภา มีความยากลำบากในการทำความเข้าใจสมาชิก ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมให้ข้อมูล-ผลักดันกฎหมาย

 ที่รัฐสภา  ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง)  "ครูหยุย" วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....หรือ "กฎหมายสมรสเท่าเทียม" พร้อมด้วย นายอนุพร อรุณรัตน์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTI+ นำโดย นางสาวชุมาพร แต่งเกลี้ยง กรรมาธิการสัดส่วนภาคประชาชน หลังวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว

\'ครูหยุย\' ยินดีสว.ผ่านกฎหมาย\'สมรสเท่าเทียม\'  ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผลักดัน

 

โดยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTI+ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ช่วยผลักดันกฎหมายฉบับนี้จนสำเร็จ

\'ครูหยุย\' ยินดีสว.ผ่านกฎหมาย\'สมรสเท่าเทียม\'  ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมผลักดัน

 

ทั้งนี้นายวัลลภ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคน และขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯ สัดส่วนภาคประชาชนที่เป็นหลักในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณามาโดยตลอด

ยอมรับว่าการทำความเข้าใจกับสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนนั้นมีความยากลำบาก แต่เมื่อทุกคนเข้าใจในหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว เสียงตอบรับส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุน ขณะเดียวกันต้องขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่แก้ไขกฎหมายมาได้ด้วยดี เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาจึงสามารถผลักดันกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว