'เลขาฯกกต.' ปัดยื้อคดียุบ ภท. กำลังสอบเงินบริจาคชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

'เลขาฯกกต.' ปัดยื้อคดียุบ ภท. กำลังสอบเงินบริจาคชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

"เลขาฯกกต. แจงไม่ได้ยื้อคดียุบ "พรรคภูมิใจไทย" ยันอยู่ระหว่างให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบที่มาเงินบริจาคชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.  นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องยื่นยุบพรรคภูมิใจไทย กรณีหุ้นหจก.บุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น ได้บริจาคเงินเข้าพรรค  ว่าเรื่องที่ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวกับการยื่นยุบพรรคเสมอไป เพียงแต่ว่าคนจะนำมาโยงว่าสามารถยุบพรรคได้หรือไม่ และเรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องของการอำพรางหุ้น ไม่ได้เป็นเหตุของการยุบพรรคตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง แต่คนการเมืองที่ถูกร้องจึงตีความว่าต้องเป็นเรื่องยุบพรรค

นายแสวง กล่าวว่า เมื่อเรื่องถูกร้องเรียนมาว่าเงินที่บริจาคมีที่มาหรือเป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งใครจะมาบริจาค หรือยืมเงินใครมาบริจาคตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองยังทำได้ เพียงแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ว่าเงินที่เขานำมาบริจาคเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ตัดสินที่คน แต่ตัดสินที่กฎหมาย

ดังนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ไม่ใช่กกต.หรือนายทะเบียนที่เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอยู่ และสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะได้ข้อยุติ

เมื่อถามว่ากรณีนี้ไม่ได้เป็นการยื้อ หรือยืดเวลาออกไปใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ไม่ได้ยื้อ แต่เป็นกระบวนการ เรื่องนี้มาในช่องของการยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และเป็นความปรากฏ นายทะเบียนก็ตรวจตามมาตรา 93 ว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง