เปิด ร่างกม.งบฯ68 พบ งบแจกเงินดิจิทัล 1.5แสนล้าน ซุกงบกลาง

เปิด ร่างกม.งบฯ68 พบ งบแจกเงินดิจิทัล 1.5แสนล้าน ซุกงบกลาง

เปิด ร่างกม.งบ 68 พบ 10กระทรวงได้งบสูงสุด เช็คโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต’ ซุกในงบกลาง 152,700 ลบ. อ้าง ใช้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่านายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ได้นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568 วาระแรก ระหว่างวันที่ 19-21มิ.ย.2567

ทั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลได้ส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ68 ต่อสภาฯ แล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือ ร่างพ.ร.บ.งบฯ68 มีวงเงิน3.75ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 เป็นจำนวน272,700ล้านบาท

สำหรับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมากสุด 10อันดับแรกคือ

1.งบกลาง จำนวน 805,745ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 190,801.6 ล้านบาท หรือ 31%  

2.กระทรวงการคลัง จำนวน 390,314.8ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 63,294.3ล้านบาท  

3.กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 340,584.7ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 12,413.8 ล้านบาท

4.กระทรวงมหาดไทย จำนวน 294,863.3ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณปี 2567 จำนวน 56,732.9 ล้านบาท

เปิด ร่างกม.งบฯ68 พบ งบแจกเงินดิจิทัล 1.5แสนล้าน ซุกงบกลาง

5.กระทรวงกลาโหม จำนวน 200,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 5,179.9 ล้านบาท

6.กระทรวงคมนาคม จำนวน 193,618.6ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 10,338.4ล้านบาท

7.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 172,285.1ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 6,909.2 ล้านบาท

8.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 132,294.1ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 4,955.7 ล้านบาท

9.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 123,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 4,726.2ล้านบาท

10.กระทรวงแรงงาน จำนวน 67,772.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567 จำนวน 5,623.7 ล้านบาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ถูกจัดอยู่ในส่วนงบกลาง หมวดแผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ วงเงิน 152,700ล้านบาท

โดยระบุมีวัตถุประสงค์ระบุว่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายเม็ดเงินในพื้นที่ต่างๆ และเพื่อรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศ เพิ่มสภาพคล่องแก่ประชาชนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ขณะที่งบประมาณในโครงการซอฟต์พาวเวอร์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ โดยในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ วงเงิน 15.5ล้านบาท

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีงบประมาณเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ อาทิ โครงการเที่ยวไทย-มาเลย์ บนแนวคิดการสร้างพลังสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย วงเงิน5,585,900 บาท การจัดโครงการ MUAYTHAI SOFT POWER พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ วงเงิน 5ล้านบาท.