'ชัยธวัช' นัด สส.ก้าวไกล ถกเตรียมซักฟอกงบฯ 68 รอบนี้รัฐบาลทำเอง อ้างไม่ได้

'ชัยธวัช' นัด สส.ก้าวไกล ถกเตรียมซักฟอกงบฯ 68 รอบนี้รัฐบาลทำเอง อ้างไม่ได้

'ชัยธวัช' นัดถก สส.ก้าวไกล เตรียมพร้อมลุยศึกซักฟอกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 68 เหน็บเพิ่งเอาเข้า ครม. สะท้อนปัญหาจัดสรรงบ ชี้รอบนี้รัฐบาลทำเอง 100% ต้องสอดคล้องนโยบายเรือธง อ้างงบตกค้างไม่ได้

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม สส.วันนี้ ว่า เป็นการเตรียมความพร้อม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ มีวาระการพิจารณาสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ กฎหมายประชามติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งจากพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และคณะรัฐมนตรี อีกวาระหนึ่งคือ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2568 ที่เพิ่งเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ถือว่าล่าช้ามาก สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลจะพยายามอย่างเต็มที่ โดยที่ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้พอจะได้มีข้อมูลงบประมาณบ้างแล้ว

นายชัยธวัช กล่าวว่า งบประมาณก้อนนี้มีหลายมิติที่น่าสนใจ โดยเฉพาะงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นโยบายเรือธงของรัฐบาล รวมทั้งงบประมาณ โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ขณะเดียวกันงบประมาณฯ 2568 เป็นงบประมาณ ฉบับแรก ที่รัฐบาลชุดนี้มีอำนาจในการจัดสรรด้วยตัวเอง 100% ไม่สามารถอ้างได้แล้วว่าเป็นงบประมาณตกค้างจากรัฐบาลก่อน ดังนั้นฝ่ายค้านจึงต้องตรวจสอบว่าการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้กับรัฐสภาหรือไม่ เพราะหลายนโยบายต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นการจะพูดแต่ปากแล้วเขียนออกมาเป็นตัวอักษร แต่ไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนจริงแสดงว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือยุทธศาสตร์และแผนงานในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

นายชัยธวัช กล่าวด้วยว่า ในการอภิปรายงบประมาณ ฝ่ายค้านจะพยายามพูดถึงนโยบายในแต่ละด้านอย่างรอบด้านที่สุด ส่วนคอนเซปต์ของการอภิปรายจะมีการหารือกันอีกครั้ง ที่ผ่านมา สส. ได้ทำการบ้านศึกษาข้อมูล และเสนอเนื้อหาไว้จากฝ่ายนโยบายแล้วแต่เมื่องบประมาณ ออกมาทั้งหมดก็จะมีความชัดเจนว่าจะกำหนดทิศทางการอภิปรายอย่างไร