‘เศรษฐา’ เผย ครม. ไฟเขียว กำหนดปริมาณครอบครอง ‘ยาบ้า’ 1เม็ด เป็นผู้เสพ

‘เศรษฐา’ เผย ครม. ไฟเขียว กำหนดปริมาณครอบครอง ‘ยาบ้า’ 1เม็ด เป็นผู้เสพ

“เศรษฐา“ เผย ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณครอบครอง ยาบ้า 1เม็ด ให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพ รวมถึง “ยาไอซ์” ปริมาณไม่เกิน1หน่วย ส่ง “กฤษฎีกา” ดูความชัดเจนต่อไป

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่าผู้ที่มีในครอบครองเพื่อเสพ 

นายกฯ กล่าวว่า สาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 ยาบ้า ยาไอซ์ โดยกำหนดปริมาณแอมเฟตามีน หรือยาบ้าไม่เกิน1หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน100มิลลิกรัม เดิมกำหนดไว้ไม่เกิน5เม็ด หรือ500 มิลลิกรัม จึงกำหนดให้แอมเฟตามีน ยาไอซ์ ปริมาณไม่เกิน1หน่วย เช่นเดียวกัน 

นายเศรษฐา กล่าวว่า ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะไปตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้ง