ป.ป.ช.ฟันอัยการศาลทหารฯ ไม่ฟ้อง ขรก.มียาบ้าไว้ขาย 60 เม็ดลงแค่ 2 เม็ด

ป.ป.ช.ฟันอัยการศาลทหารฯ ไม่ฟ้อง ขรก.มียาบ้าไว้ขาย 60 เม็ดลงแค่ 2 เม็ด

ป.ป.ช.ฟัน 'พ.ท.วิชัย คำแดง' อัยการศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ปมรายงานคดีไม่ตรงความจริง ไม่สั่งฟ้อง ขรก.มียาเสพติดไว้ขาย 60 เม็ด ลงไว้แค่ 2 เม็ด แถมแก้ไขข้อมูลในสารบบด้วย

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เปิดเผยเรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด พ.ท.พิชัย คำแดง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอัยการศาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ กระทำการ ดังนี้ 

1. กรณีรายงานการคดีไม่ตรงตามความเป็นจริง กล่าวคือ เสนอรายงานการคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพียงฐานความผิดมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 2 เม็ด ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และพกอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีเหตุสมควร โดยมิได้เสนอรายงานการคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาฐานเป็นข้าราชการมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 60 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย

2. กรณีแก้ไขข้อความในสารบบความอัยการ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีรายงานการคดีไม่ตรงตามความเป็นจริง มีมติให้ พ.ท.พิชัย คำแดง มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา ฐานความผิดตามมาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบัน มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

กรณีแก้ไขข้อความในสารบบความอัยการ มีมติให้ พ.ท.พิชัย คำแดง มีมูลความผิดทางอาญา ตามมาตรา 157 มาตรา 161 มาตรา 264 และมาตรา 265 ประกอบมาตรา 84 , ฐานความผิดตามมาตรา 123/1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบัน มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัยกับ พ.ท.พิชัย คำแดง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1) (2) และมาตรา 98 ต่อไป