ก้าวไกล ชำแหละงบซ้ำซ้อน 'รถประจำตำแหน่งนายกฯ' จี้หั่นทิ้งค่าตอบแทนบิ๊กขรก.

ก้าวไกล ชำแหละงบซ้ำซ้อน 'รถประจำตำแหน่งนายกฯ'  จี้หั่นทิ้งค่าตอบแทนบิ๊กขรก.

ก้าวไกล ชำแหละงบงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นเปลือง-ซ้ำซ้อน โวย "รถประจำตำแหน่งนายกฯ" ค่าใช้จ่าย-ตอบแทนเกือบ3ล้านต่อเดือน จี้หั่นทิ้งค่าตอบแทนบิ๊กขรก. "จุลพันธ์" แจงไม่ใช้แค่งบนายกฯ แต่รวมถึงบุคลากรในสำนักนายกรัฐมนตรี 17ราย

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท วาระ 2 - 3 เรียงตามรายมาตรา ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ใน มาตรา7 งบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กมธ.เสียงข้างมากปรับลดงบประมาณเหลือ 24,124,617,500บาท จากเดิมที่ได้งบ24,834,743,400บาท

โดยสส.หลายคนอภิปรายขอให้ตัดงบประมาณในส่วนกองอำนวยการความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อน และไม่มีผลงาน 

ขณะที่นายปรีดิ เจริญศิลป์ สส.นนทบุรี พรรคก้าวไกล อภิปรายปรับลดงบประมาณรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า เดิมนายกฯมีรถประจำตำแหน่งอยู่แล้ว แต่ยังขอให้รัฐจัดหารถประจำตำแหน่งเพิ่มอีก 1คัน ที่เป็นรุ่นเดียวกัน แต่คนละสี มีค่าเช่าเดือนละ 136,500บาท หรือ124ล้านบาทต่อปี แม้มีรถประจำตำแหน่งอยู่แล้ว ยังขอตั้งค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอีกปีละ 2.73ล้านบาท อยากรู้เข้ากระเป๋าใคร ซ้ำซ้อนหรือไม่

ขอให้ยกเลิกรถประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง เป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการระดับสูง

รวมถึงยกเลิกงบฟุ่มเฟือยอย่างพรมทอมือขนแกะ 9ผืน มูลค่า 10,557,200บาท เพื่อปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล ขอให้นึกถึง เราเป็นประเทศกำลังพัฒนา อะไรที่อู้ฟู่หรูหราไม่จำเป็นควรตัดออก ขอให้นึกถึงคนไม่มีจะกินบ้าง เพราะเงินเหล่านี้คือภาษีประชาชน

ด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะรองประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567  ชี้แจงว่า ยืนยันว่า การทำงานของกอ.รมน.ไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆ เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)ที่เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย ต่างจากกอ.รมน.ที่เป็นฝ่ายอำนวยการไปสู่การปฏิบัติงานหน่วยงานอี่นๆ

ส่วนการจ้างเหมาลำเครื่องบินจากภาคเอกชน 12เดือนมูลค่า 190 ล้านบาทนั้น เป็นไปเพื่อใช้จ่ายในการขนส่งกำลังพลลงพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการผลัดเปลี่ยนกำลังพลทหารจากกองทัพภาคต่างๆลงพื้นที่ จึงต้องจ้างเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์เอกชนขนส่งทหารลงพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และผลัดเปลี่ยนกำลังอย่างรวดเร็ว 

ขณะที่ข้อสงสัยเรื่องนายกรัฐมนตรีมีรถประจำตำแหน่งแล้ว เหตุใดยังมีค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งอีก ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ใช่ของนายกรัฐมนตรี แต่เป็นของบุคลากรในสำนักนายกรัฐมนตรี 17ราย ส่วนงบพรมทอมือขนแกะ 10ล้านบาทนั้น เป็นการใช้ในงานพระราชพิธี และงานสำคัญต่างๆที่ต้องเปิดห้องรองรับอาคันตุกะต่างแดนให้สมเกียรติ เป็นหน้าตาประเทศ

ส่วนงบประมาณเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ใช้อย่างคุ้มค่า นายกฯไม่ได้เดินทางโดยใช้เฟิร์สคลาส มีการประหยัดงบประมาณ ในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเจรจาการค้า การลงทุน เพื่อประโยชน์ของประเทศ จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบ มาตรา7 ตามที่กมธ.เสียงข้างมากแก้ไขมาด้วยคะแนน 292ต่อ 169