ฮับโลจิสติกส์-ฮับการบิน แอคชั่น ‘รัฐบาล’ ต้องชัด

ฮับโลจิสติกส์-ฮับการบิน แอคชั่น ‘รัฐบาล’ ต้องชัด

สิ่งที่รัฐบาลประกาศจึงไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลประกาศแผนอะไร แต่ความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลจะทำอย่างไรให้โครงการระยะยาวเกิดขึ้นได้ ไม่อย่างนั้นคงยากที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ตามที่นายเศรษฐาประกาศไว้

การประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทยของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี บนเวที “IGNITE THAILAND” เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 พยายามนำเสนอถึงความมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคต 8 ด้าน ที่ครอบคลุมการพัฒนาประเทศ อาทิ การท่องเที่ยว รักษาพยาบาลและสุขภาพ อาหาร การบิน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยี และการเงิน 

ขณะที่การยกระดับการบินและโลจิสติกส์ของประเทศไทย เป็นวิสัยทัศน์ลำดับต้นที่รัฐบาลประกาศรายละเอียด ซึ่งรัฐบาลมีความคาดหวังที่จะให้เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติ โดยใช้กลยุทธ์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและกลไกการอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นศูนย์กลางการบินของโลก และการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าแห่งภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 5 ของโลก

แผนที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศไม่เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมด โดยเป็นการนำแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงหรือจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือการบริหารงบประมาณ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค หรือศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ล้วนเป็นแผนงานที่เคยมีหลายรัฐบาลหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นเป้าหมายของประเทศ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

การจะทำให้สำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้จึงเป็นเรื่องยาก เพราะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นว่า มีการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมามากกว่า 20 ปี แต่ยังพัฒนาได้ไม่ครบตามแผนแม่บท ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลประกาศจึงไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลประกาศแผนอะไร แต่ความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลจะทำอย่างไรให้โครงการระยะยาวเกิดขึ้นได้ ไม่อย่างนั้นคงยากที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ตามที่นายเศรษฐาประกาศไว้

การประกาศแผนทั้ง 8 ด้าน จึงไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความหวือหวาตื่นเต้นกับแผนงาน แต่รัฐบาลต้องมีแผนปฏิบัติการที่ทำให้การลงทุนหรือพัฒนาแต่ละองค์ประกอบที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ และถ้าจะทำให้ “IGNITE THAILAND” เป็นที่จดจำของคนไทยก็ต้องทำให้เป็นรูปเป็นร่าง ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเหมือนการประกาศวิสัยทัศน์ของหลายรัฐบาลที่หายไปพร้อมกับการสิ้นอายุของรัฐบาล