รัฐบาลเดินหน้า DRIP MODEL ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

รัฐบาลเดินหน้า DRIP MODEL ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

'เกณิกา' เผยรัฐบาล เดินหน้าโครงการ DRIP MODEL ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ต่อเนื่อง มุ่งหวังให้ประชาชนที่ก้าวพลาดจากยาเสพติด กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2567 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน มีนโยบายเรื่องยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญ และเน้นย้ำให้ ทุกภาคส่วนเอาจริงเอาจัง ในการช่วยเหลือลูกหลาน ให้พ้นจากยาเสพติดให้ได้ โดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาด การจัดการยาเสพติด ต้องเริ่มที่แหล่งต้นตอ ซึ่งมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าตามแนวชายแดน การจับกุมยึดทรัพย์เครือข่ายกลุ่มนักค้า การจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาด้านจิตเวชจากยาเสพติด และการจัดการแหล่ง แพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชน การเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ให้เข้ารับการบำบัดรักษา และการป้องกันในกลุ่มต่าง ๆ ทุกระดับ

น.ส.เกณิกา กล่าวอีกว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติจัดโครงการ DRIP MODEL "ค่ายสานพลังใจ" ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการแก้ไขฟื้นฟูและการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดในระบบคุมประพฤติ ซึ่งเป็นโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระยะยาว 60 วัน โดยนำบุคคลที่ก้าวพลาดจากยาเสพติด เลิกเป็นผู้เสพ ให้สามารถเป็นคนที่มีคุณภาพกลับไปสู่สังคมได้

“โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด การใช้กระบวนการกลุ่ม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ มีกระบวนการติดตามผ่านการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือสงเคราะห์ โครงการ DRIP MODEL สนับสนุนให้ผู้ที่ติดยาเสพติด สามารถปรับตัวเข้าสู่ครอบครัว ชุมชน และมีอาชีพผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ ให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ นำไปสู่การเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก“น.ส.เกณิกา กล่าว