‘เอกนัฏ’ จ่อชงญัตติด่วนสภา ทบทวนการอารักขา ถวายความปลอดภัย ‘ขบวนเสด็จ’

‘เอกนัฏ’ จ่อชงญัตติด่วนสภา ทบทวนการอารักขา ถวายความปลอดภัย ‘ขบวนเสด็จ’

“เอกนัฏ” ชี้ ป่วนขบวนเสด็จ ทำภาพลักษณ์ประเทศเสื่อมถอย จี้ ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้รัดกุม เร่ง ดำเนินคดีคนทำผิด หวั่น เกิดปะทะ สร้างความแตกแยก จ่อยื่นญัตติด่วนต่อสภา 13ก.พ.นี้ ชงกมธ.ทุกคณะ ทบทวนมาตรการถวายความปลอดภัย ป้องปรามพฤติกรรมข่มขู่ ท้าทาย ให้ร้าย

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความผ่าน (X) ระบุว่า เรื่องพฤติกรรมไปรบกวนขบวนเสด็จฯ ค่อนข้างชัดเจนว่า ฝ่ายต่างๆ ก็ออกมาประณาม แม้กระทั่งกลุ่มที่ไปยุยงกันเองแต่ต้น ก็แห่กันตัดหางประณามพฤติกรรมดังกล่าว

เพราะค่านิยมการให้ร้าย ข่มขู่ ท้าทาย ไม่ให้เกียรติพระบรมวงศานุวงศ์นั้น เป็นการกระทำที่ด้อยค่าสังคม ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมถอย

ประเด็นของผมคือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัย ถวายการอารักขา ฝ่ายข่าว ส่วนล่วงหน้า ส่วนติดตาม ควรจะทบทวนแผนและแนวทางการปฏิบัติ (Protocol) ให้รัดกุม และเร่งรัดการนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว หากไม่แสดงท่าทีให้ชัดเจน จะเกิดแรงปะทะในหมู่ประชาชน ขยายรอยร้าว สร้างความแตกแยกโดยใช่เหตุครับ

วันอังคารนี้ผมจะนำประเด็นเข้าที่ประชุมพรรคขอมติ ให้ยื่นญัตติด่วนต่อสภาฯ และให้สส.รทสช. เสนอเรื่องต่อกรรมาธิการฯทุกคณะที่เกี่ยวข้อง ทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยฯ รวมถึงแนวทางการป้องกันปราบปรามพฤติกรรม ข่มขู่ ท้าทาย ให้ร้าย ในลักษณะเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น