‘รัฐบาล’ ชวน ‘ผู้ประกันตน’ ม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

‘รัฐบาล’ ชวน ‘ผู้ประกันตน’ ม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

“รัฐบาล” เชิญชวน “ผู้ประกันตน” มาตรา 33 มาตรา 39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป พร้อมรักษาฟัน ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกันสังคม 900บ.ต่อปี

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 "ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ" เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

นายคารม กล่าวว่า  การตรวจสุขภาพพื้นฐานและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคทั้งหมด 14 รายการ ประกอบด้วย ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง  ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

ตรวจปัสสาวะ UA ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS ตรวจการทำงานของไต Cr และ eGFR ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL cholesterol ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via  ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TEST และเอกซเรย์ปอด Chest X-ray ณ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นายคารม กล่าวว่า นอกจากรายการดังข้างต้น ผู้ประกันตนสามารถรักษาฟัน ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกันสังคม อำนวยความสะดวกผู้ประกันตนด้วยบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำฟันฟรี ภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี รายการดังนี้ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ณ สถานประกอบการของท่าน โดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป