'นิด้าโพล' เผย 'ปชช.' เชื่อการเมืองวุ่นวาย จากปัญหาใน 'พท.-พรรคร่วม'

'นิด้าโพล' เผย 'ปชช.' เชื่อการเมืองวุ่นวาย จากปัญหาใน 'พท.-พรรคร่วม'

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจปชช. ต่อการเมืองในปี67 พบเกือบ40% มองการเมืองวุ่นวาย เหตุจากปัญหาภายใน "เพื่อไทย-พรรคร่วมรัฐบาล"

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง การเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในปี 2567 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-20 ธ.ค. 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

สถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไป ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่า  

 • 45.65% ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายเหมือนเดิม 
 • 28.40% ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายมากขึ้น
 • 14.34% ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะวุ่นวายน้อยลง
 • 6.95% ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมือง จะไม่วุ่นวายเลย  

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลนายกเศรษฐา ทวีสิน ในปี 2567 พบว่า

 • 39.16% ระบุว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง จะอยู่ยาวตลอดทั้งปี
 • 20.46% ระบุว่า รัฐบาลจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี
 • 10.61% ระบุว่า จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่
 • 8.40% ระบุว่า นายเศรษฐาจะลาออกจากการเป็นนายกฯ
 • 7.86% ระบุว่า นายเศรษฐา จะเปิดทางให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรีแทน
 • 6.79% ระบุว่า จะเกิดความแตกแยกในพรรคร่วมรัฐบาล และทำให้รัฐบาลล่ม 
 • 4.20% ระบุว่า นายเศรษฐาจะโดนชุมนุมขับไล่ ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 • 2.14% ระบุว่า นายเศรษฐาจะโดนคดีความทางการเมืองจนต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 • 1.83% ระบุว่า รัฐบาลนายกเศรษฐา ทวีสิน จะโดนรัฐประหาร 

\'นิด้าโพล\' เผย \'ปชช.\' เชื่อการเมืองวุ่นวาย จากปัญหาใน \'พท.-พรรคร่วม\'

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่า

 • 35.65% ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะดีขึ้น 
 • 31.22% ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะแย่เหมือนเดิม
 • 17.33% ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะแย่ลง
 • 13.66% ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ จะดีเหมือนเดิม  

    

คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปในสังคมไทย ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่า

 • 31.98% ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทย จะดีขึ้น 
 • 31.76% ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทย จะแย่เหมือนเดิม
 • 18.17% ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทย จะแย่ลง
 • 16.18% ระบุว่า คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปของคนในสังคมไทย จะดีเหมือนเดิม.