‘เศรษฐา’ ชี้ ภารกิจแก้ไขใหญ่ ต้องมี ‘รัฐธรรมนูญ’ ฉบับประชาชน

‘เศรษฐา’ ชี้ ภารกิจแก้ไขใหญ่ ต้องมี ‘รัฐธรรมนูญ’ ฉบับประชาชน

“เศรษฐา” โพสต์เนื่องใน “วันรัฐธรรมนูญ” ชี้ การแก้ไขเป็นภารกิจใหญ่ ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันผลักดันไปให้ถึงเป้าหมาย คือการมี “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง โพสต์เฟซบุ๊คเนื่องใน วันรัฐธรรมนูญ ว่า 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญของประเทศไทย รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีหน้าที่ทำให้ รัฐธรรมนูญ มาจากประชาชน 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นภารกิจใหญ่ จะอาศัยเพียงพลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ แต่ทุกๆ ภาคส่วนในสังคมจะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ การมี ‘รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน’ ครับ