ครม.เคาะแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊ก ขรก.มหาดไทย 18 ผู้ว่าฯ 10 ผู้ตรวจราชการฯ

ครม.เคาะแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊ก ขรก.มหาดไทย 18 ผู้ว่าฯ 10 ผู้ตรวจราชการฯ

ครม.เคาะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย 28 ราย เป็นผู้ว่าฯ 18 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ 10 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 18 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 10 ตำแหน่ง รวม 28 ตำแหน่ง ว่า ตนลงนามไปตั้งแต่การประชุมครม.ครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ย. แต่ตนติดไปราชการที่ต่างประเทศ นายกฯ เลยบอกว่าขอให้ตนกลับมาก่อน ซึ่งตนลงนามยืนยันไปแล้วว่าขอเสนอเข้าครม.ในวันนี้

เมื่อถามว่าครั้งที่แล้วที่ไม่ได้เข้า ครม.ติดปัญหาอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ตนไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย เรามีหน้าที่นำส่งเข้าครม.ก็นำส่งให้พิจารณาเท่านั้นเอง

เมื่อถามว่ารายชื่อ ครม.ครั้งที่แล้ว และนำเข้าครม.วันนี้รายชื่อเหมือนเดิมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เหมือนสิ เปลี่ยนไม่ได้เพราะเขามีคณะกรรมการ มีขั้นตอนการสรรหามา โดยเฉพาะรอบนี้ มีระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย เขาจึงต้องสอบ ผ่านคุณสมบัติ และคัดเลือกมา รัฐมนตรีไม่มีอำนาจไปเปลี่ยน

ซักว่ามีกระแสข่าวสาเหตุที่ครม.ครั้งที่แล้วไม่เรียบร้อยเพราะมีความพยายามอยากเปลี่ยนรายชื่อใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี ความอยากเกิดขึ้นได้เสมอ แต่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ล่าสุด ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน 28 ราย แบ่งเป็น 18 ผู้ว่าราชการจังหวัด และ 10 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป ดังนี้

1.นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าฯสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าฯเลย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯตาก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6.นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าฯเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

7.นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

8.นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าฯอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

9.นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าฯราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

10.น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าฯอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

11.นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าฯกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง

12.นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าฯระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง

13.นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าฯตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง

14.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตราด สำนักงานปลัดกระทรวง

15.ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าฯปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง

16.นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าฯน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง

17.นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าฯบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง

18.นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าฯชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

19.นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง

20.นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าฯปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง