'วราวุธ'คาด ขอทานจีนโยงค้ามนุษย์ ปัดเกี่ยวฟรีวีซ่า ทำมิจฉาชีพจีนทะลักไทย

'วราวุธ'คาด ขอทานจีนโยงค้ามนุษย์ ปัดเกี่ยวฟรีวีซ่า ทำมิจฉาชีพจีนทะลักไทย

"วราวุธ" คาด ขอทานจีนโยงกระบวนการค้ามนุษย์ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง สางปัญหา ยันไม่เกี่ยวมาตรการฟรีวีซ่า ทำมิจฉาชีพจีน ทะลักไทย

21 พ.ย.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ไขปัญหาขอทานคนจีนว่า ข่าวที่มีขอทานจีนที่พบเห็นในหลายพื้นที่คาดว่าที่ผ่านมา อาจจะเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ขณะนี้ทาง พม.ได้ประสานกับทุกหน่วยงานทั้ง หน่วยงานความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ซึ่งหากเป็นกรณีคนไทย จะลดความซับซ้อนเพราะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องขอทานอยู่แล้วและทาง พม. จะรับไปดูแลได้ แต่ในกรณีเป็นชาวต่างชาติจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพราะเท่าที่ทราบ 1 ในจำนวนนั้น เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพราะพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว ก็จะมีกฎหมายฉบับอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องที่คือ การตรวจคนเข้าเมือง

นายวราวุธ ยังย้ำว่า การขอทานในประเทศไทยทุกพื้นที่เป็นการทำผิดกฎหมาย และประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องการค้ามนุษย์ และตนได้มีการประชุมกับคณะอนุกรรมการและติดตามอยู่เสมอทั้ง กระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ พม. ดำเนินการอย่างเข้มงวด เพราะฉะนั้นประเด็นการค้ามนุษย์จะต้องมีการสืบสวนต่อไปว่า ในแต่ละกรณีที่พบมีความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งอยู่ในชุดนักเรียนนักศึกษาและมีเรื่องราวคล้ายคลึงกัน ต้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร

นายวราวุธ ยังฝากถึงประชาชน หากพบขอทานในพื้นที่ใด โดยเฉพาะคนต่างชาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่พบในพื้นที่พลุกพล่านการจราจรหนาแน่น โอกาสที่จะได้เงินจากนักท่องเที่ยวจึงมีสูง  ดังนั้นย้ำว่าคนให้ทาน ถือเป็นการทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน

โดยประชาชาสามาถแจ้งเบาะแส "สายด่วนพม.1300" ศูนย์เร่งรัดและจัดการสวัสดิภาพประชาชน  เรามีทั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และเจ้าหน้าที่ในการที่จะแก้ปัญหา นอกจากนั้น ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

เมื่อถามว่า ประเทศไทยใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) หรือ วีซ่าฟรี กับนักท่องเที่ยวจีน จะเป็นช่องโหว่ให้คนจีนเข้ามาประกอบมิจฉาชีพในประเทศไทยหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า กรณีที่พบ คือหนังสือเดินทางหมดอายุไปแล้ว จะฟรีวีซ่าหรือไม่ ก็เข้าประเทศไม่ได้ ก็ต้องสืบสวนกันว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ การเข้าเมืองมาได้อย่างไร และถ้าหากการเข้าเมืองด้วยมาตรการฟรีวีซ่านั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)คงมีวิจารณญาณพอสมควรหากเจอบุคคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรที่ต้องสงสัยคงมีการตั้งคำถามคงไม่เกี่ยวกัน

เมื่อถามว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือไม่เพราะประเทศไทยถูกจับตาในเรื่องของการค้ามนุษย์จะทำให้การจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยลดลงหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการรวบรวมการทำรายงาน การค้ามนุษย์ ให้กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าปลายปีนี้น่าจะเสร็จและภายในเดือนมกราคม 2567 จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งเราดำเนินการทุกปีโดยในรายงานนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.การดำเนินคดีการฟ้องร้องทางกฎหมาย 2. การป้องกันสร้างการตระหนักรับรู้ 3. การเยียวยาและการดูแล ซึ่งมีหน่วยงานดูแลแตกต่างกันไป

ซึ่งทุกหน่วยงานดำเนินการกันอย่างเต็มที่ ขณะนี้ประเทศไทยถูกจัดอันดับเรื่องการค้ามนุษย์อยู่ในเทียร์ 2 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งชุดปัจจุบันและชุดที่ผ่านมาในการที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในเทียร์ 2 และ ต้องทำให้การเลื่อน สถานะเป็นเทียร์ 1 โดยเร็วเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอทานและหลายกิจการเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยกลับสู่เทียร์1