ด่วน! 'ศิธา' ยื่นลาออกสมาชิก 'พรรคไทยสร้างไทย' ตั้งแต่ 27 ต.ค.

ด่วน! 'ศิธา' ยื่นลาออกสมาชิก 'พรรคไทยสร้างไทย' ตั้งแต่ 27 ต.ค.

ด่วน! 'ศิธา ทิวารี' นักการเมืองชื่อดัง อดีตแกนนำ ทสท. ยื่นลาออกจากสมาชิก 'พรรคไทยสร้างไทย' แล้ว ตั้งแต่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า น.ต.ศิธา ทิวารี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ทสท. เป็นที่เรียบร้อยกับพรรค ทสท. เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา จึงส่งเรื่องแจ้งมายัง กกต.ตามขั้นตอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคสอง ระบุว่า การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง ประกอบกับ กกต.ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 กำหนดให้การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ข้อมูลสมาชิกเฉพาะการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่สมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

และให้พรรคการเมืองนำเข้าข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี และข้อมูลสมาชิก ยกเว้นการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่มีสมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง