ลุ้น 27 ก.ย.ศาล ปค.นัดพิพากษาคดี 'ธนาธร' ฟ้อง มท.เพิกถอนที่ดิน น.ส.3ก.ราชบุรี

ลุ้น 27 ก.ย.ศาล ปค.นัดพิพากษาคดี 'ธนาธร' ฟ้อง มท.เพิกถอนที่ดิน น.ส.3ก.ราชบุรี

จับตา! 27 ก.ย.นี้ ศาลปกครองอ่านนัดอ่านคำพิพากษาคดี 'ธนาธร' ฟ้อง 'มหาดไทย' ปมเพิกถอนที่ดิน น.ส.3ก.ราชบุรี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 2218/2565 ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยื่นฟ้องกระทรวงมหาดไทย กับพวกรวม 2 ราย เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยขอเพิกถอนคำสั่งกรมที่ดิน ที่เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) ของผู้ฟ้องคดีในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ ห้องพิจารณาคดี 14 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

สำหรับคดีดังกล่าว นายธนาธร ฟ้องว่า กระทรวงมหาดไทยที่ 1 กับพวกรวม 2 คนกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่ง ที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 158-159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยอ้างว่า เป็น น.ส.3ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในระยะที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ถูกยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ทั้งนี้ในวันที่ 29 มี.ค.2565 นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ รองอธิบดีกรมที่ดิน ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมที่ดิน ลงนามคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส. 3 ก.) ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า รวมถึง นายธนาธร และ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวของนายธนาธร ที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111-1-69 ไร่ ในท้องที่อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ที่ได้ออกเมื่อปี พ.ศ. 2521 ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3 ก.) โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ มิได้แจ้งการครอบครองที่ดิน

ที่ดินบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร "ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85)" ซึ่งต่อมาได้ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำชี" เมื่อปี พ.ศ. 2527 จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส. 3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497) ข้อ 3 ซึ่งบังคับอยู่ในขณะนั้น 

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า น.ส. 3 ก. ดังกล่าวออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรเพิกถอน น.ส. 3 ก. ทั้ง 59 ฉบับ กรมที่ดินจึงได้มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2565 เพิกถอน น.ส. 3 ก. ดังกล่าวทั้ง 59 ฉบับ

ประเด็นการถือครองที่ดินดังกล่าว สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศก.พป.) กรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการเพิกถอน น.ส. 3 ก. ดังกล่าว ซึ่งจากการสอบสวนปราฏว่า มีการตรวจสอบข้อมูล ตำแหน่งพิกัด ในพื้นที่จริง และย้ายรูปแปลง น.ส. 3 ก. จากระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000

ปรากฏว่า น.ส. 3 ก. ทั้ง 59 ฉบับ ตำแหน่งที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ขีดเขตป่าลงในระวางแผนที่ และยืนยันแนวเขตที่ได้ขีดไว้แล้ว ทั้งแปลง อีกทั้งกรมป่าไม้ก็ได้ยืนยันแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ขีดเขตไว้ในระวางแล้วเช่นกัน

นอกจากนั้น ยังมี น.ส. 3 ก. อีก 1 ฉบับ บางส่วนได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตป่าไม้ถาวรดังกล่าว เรื่องอยู่ระหว่าง จ.ราชบุรี จัดทำรูปแบบที่กันเขต น.ส. 3 ก. (เพิกถอนบางส่วน) ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป