"วิลาศ" ร้องเลขาสภาฯ สอบ4ปม สร้างสภาใหม่ส่อเอื้อประโยชน์ คาใจเร่งส่งมอบงาน

"วิลาศ" ร้องเลขาสภาฯ สอบ4ปม สร้างสภาใหม่ส่อเอื้อประโยชน์  คาใจเร่งส่งมอบงาน

"วิลาศ" อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ร้องเลขาสภาฯ สอบ4เรื่องโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ คาใจเร่งรัดส่งมอบงาน

นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ อดีตส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวันที่21ก.ย. เมื่อขอให้ตรวจสอบการทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 4 เรื่อง

1.ขอให้ตรวจสอบการเปลี่ยนขนาดหินวิทิตาส้มบริเวณทางเดินเท้ารอบอาคารรัฐสภาไม่เป็นไปตามข้อสัญญา ส่อว่ามีการเอื้อประโยชย์

โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจจ้างเมื่อวันที่31ส.ค.ที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการควบคุมงานและที่ปรึกษาเป็นเงินลด 1.80ล้านบาท ทั้งที่เคยเสนอเรื่องหลายครั้งตั้งแต่ปี2564-2565 

โดยผู้ควบคุมงานเสนอค่าลด7.796 ล้านบาท และที่ปรึกษา เสนอลด5.52ล้านบาทแต่กลับไม่มีการอนุมัติ กระทั่งครั้งล่าสุดเสนอลด 1.80ล้านบาทกลับมีการอนุมัติทันที

"วิลาศ" ร้องเลขาสภาฯ สอบ4ปม สร้างสภาใหม่ส่อเอื้อประโยชน์  คาใจเร่งส่งมอบงาน

2.ขอให้ตรวจสอบการติดตั้งระบบกันซึมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภา ที่พบความพยายามเร่งรัดให้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายทั้งที่ข้อโต้แย้งว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 

พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบการกระทำที่ผิดจากแบบ รวมถึงคณะกรรมการตรวจจ้างที่มีส่วนอนุมัติมีการดำเนินการที่ส่อว่าจะเอื้อประโยชน์หรือไม่

"วิลาศ" ร้องเลขาสภาฯ สอบ4ปม สร้างสภาใหม่ส่อเอื้อประโยชน์  คาใจเร่งส่งมอบงาน

3.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาแจ้งให้ดำเนินการตรวจรับงวดสุดท้ายเมื่อวันที่27ก.คงที่ผ่านมา ก่อนที่คณะกรรมการตรวจจ้างจะแจ้งว่าบางส่วนที่ต้องแก้ไข ก่อนที่ผู้รับเหมาจะแจ้งเมื่อวันที่4ก.ย.ว่าได้ดำเนินการแก้ไขจึงขอให้คณะกรรมกรรตรวจจ้างรับงานทั้งโครงการภายใน15วัน

แต่ในความเป็นจริงวันที่5ก.ย.กลับพบว่ามีการทุบทางเดินเท้ารัฐสภาด้านถนนทหารความกว้าง5เมตรความยาว25เมตรการทุบเช่นนี้จะถือว่างานเสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือไม่

"วิลาศ" ร้องเลขาสภาฯ สอบ4ปม สร้างสภาใหม่ส่อเอื้อประโยชน์  คาใจเร่งส่งมอบงาน 4.ขอให้ตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบการก่อสร้างตู้ครอบตู้ไฟฟ้า (งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร) ซึ่งไม่ตรงตามแบบ 

"วิลาศ" ร้องเลขาสภาฯ สอบ4ปม สร้างสภาใหม่ส่อเอื้อประโยชน์  คาใจเร่งส่งมอบงาน