ตั้งรัฐบาลช้ากระทบแต่งตั้ง ขรก. ‘วิษณุ’เตรียม ถก ‘กกต.’ หาทางออก

ตั้งรัฐบาลช้ากระทบแต่งตั้ง ขรก. ‘วิษณุ’เตรียม ถก ‘กกต.’ หาทางออก

เตรียมแผนรับตั้งรัฐบาลล่าช้า “วิษณุ” - เลขาฯ ครม. เตรียมหารือ กกต.หวั่นกระทบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หลังใกล้สิ้นปีงบประมาณ หากเดือนนี้ยังไม่ได้รัฐบาลอาจกระทบการบริหารงานภายใน ด้านการตั้งผู้ว่าฯกฟผ. พลังงานส่งเอกสารเพิ่มไปยัง กกต.ยืนยันความจำเป็นตั้ง “เทพรัตน์”

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.และมีขั้นตอนของการรับรองผลการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาล และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาซึ่งตามไทม์ไลน์เดิมที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมานั้นจะได้รัฐบาลใหม่ไม่เกินวันที่ 10 ส.ค.และเมื่อ ครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ครม.รักษาการก็จะสิ้นสุดการทำงานลงตามขั้นตอนทางกฎหมาย

 

ทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลยุบสภาฯไปตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลและครม.รักษาการต้องทำตามข้อกฎหมายในการรักษาการบริหารราชการแผ่นดินโดยห้ามไม่ให้อนุมัติงานโครงการที่สร้างความผูกพันถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ยกเว้นเป็นเรื่องที่อยู่ในงบประมาณประจำปี ไม่แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ พนักงาน หรือให้ใครพ้นจากตำแหน่ง ยกเว้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เห็นชอบ รวมถึงไม่อนุมัติการใช้งบกลางฯ ยกเว้น กกต.อนุญาต

สำหรับตามไทม์ไลน์การทำงานของรัฐบาลรักษาการซึ่งทำไว้รองรับการทำงานถึงประมาณต้นเดือน ส.ค.นั้นปัจจุบันเริ่มมีข้อกังวลจากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจบางหน่วยงานที่ใกล้จะถึงกำหนดแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะระดับ 9 และระดับ 10 (ซี9 - ซี10) ซึ่งจะต้องเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณา ซึ่งเดิมนั้นจะไม่มีการเสนอเข้ามาให้รัฐบาลรักษาการพิจารณา เนื่องจากคาดว่าจะได้รัฐบาลและ ครม.ใหม่เข้ามาในช่วงปลายเดือน ก.ค.หรือต้นเดือน ส.ค. ซึ่งในปีนี้มีตำแหน่งข้าราชการระดับสูงที่รอแต่งตั้งแทนคนที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ และต้องมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทน เช่น ปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอนส่งผลให้การเลือกนายกรัฐมนตรี และการตั้ง ครม.ก็จะความล่าช้าออกไปซึ่งอาจจะกระทบกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงด้วยซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เตรียมที่จะหารือกับ กกต.ในประเด็นนี้อีกครั้งว่าหากยังไม่ได้รัฐบาลใหม่จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร

ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมได้มีข้อสั่งการให้ครม.รักษาการระมัดระวังในการเรื่องการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆไม่ให้ผูกพันไปถึงรัฐบาลต่อไป โดยเฉพาะเรื่องที่ใช้งบประมาณ และเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทั้งที่เป็นข้าราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้วได้ส่งไปให้ กกต.พิจารณาด้วยทุกครั้ง

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการ ครม.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดหารือกับ กกต.เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยต้องรอหลังจากที่นายวิษณุ กลับมาจากต่างประเทศก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการหารือกันแล้วแต่เป็นกรอบระยะเวลาตามไทม์ไลน์ที่ได้มีการเสนอ ครม.ไว้ซึ่งที่ผ่านมา การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงตอนนี้ ครม.ต้องเสนอไปให้ กกต.พิจารณา ซึ่งตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 – 10 (ซี9-ซี10) ในบางตำแหน่งสามารถทำได้เมื่อผ่านที่ประชุม ครม.แล้ว กกต.ให้ความเห็นชอบ โดยส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่ปรึกษา หรือตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นระดับ 10 ส่วนใหญ่ กกต.จะเห็นด้วยทั้งหมด เนื่องจากตำแหน่งเหล่านี้มีความชัดเจน เช่น รองเลขาธิการ ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวบุคคล เพราะเป็นข้าราชการที่มีการทำผลงานทางวิชาการขึ้นมาต่อเนื่องซึ่ง กกต.ก็อนุมัติให้ ​

 

  • กกต.อนุมัติตำแหน่งบริหารตามความจำเป็น

ส่วนตำแหน่งในการบริหาร กกต.ก็มีการอนุมัติให้ผู้ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยการพิจารณา กกต.จะฟังเหตุผลและความจำเป็นของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งจะมีการสอบถามถึงความจำเป็นของการแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร ซึ่งต้องยืนยันกับ กกต.ว่าหากไม่มีตำแหน่งตามที่ ครม.อนุมัติไปแล้วจะส่งผลต่อการบริหารงานอย่างไรซึ่งต้องอธิบายเหตุผลให้กกต..เข้าใจ

 

  • พลังงานส่งเอกสารเพิ่มขอ กกต.เห็นชอบตั้งผู้ว่าฯกฟผ.คนใหม่

สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็เป็นในลักษณะเดียวกัน โดยหาก กกต.ยังไม่เห็นชอบตามที่ ครม.เสนอก็มีการทำข้อมูลกลับไปให้ กกต.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เช่น ในกรณีของการแต่งตั้งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ซึ่ง ครม.ให้ความเห็นชอบให้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าฯกฟผ.ที่จะหมดวาระในเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานได้มีการส่งเอกสารและข้อมูลถึงความจำเป็นในการตั้งผู้ว่า กฟผ.คนใหม่ไปยัง กกต.เป็นรอบที่ 2 ซึ่งในสัปดาห์ก่อนเข้า ครม.มาอีกครั้ง แต่นายวิษณุให้ความเห็นว่ามติในเรื่องนี้ ครม.เคยให้ความเห็นชอบไปแล้ว เฉพาะฉะนั้นหากจะเข้า ครม.เพื่อให้ ครม.เห็นชอบผู้ว่าฯกฟผ.คนเดิมก็คงไม่ถูกต้อง

ตั้งรัฐบาลช้ากระทบแต่งตั้ง ขรก. ‘วิษณุ’เตรียม ถก ‘กกต.’ หาทางออก

“รองฯวิษณุบอกว่าในเรื่องนี้ ครม.ยังไม่มีแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ จึงขอให้เป็นแนวทางปฏิบัติล่าสุดว่า กรณีที่ ครม.มีมติเห็นชอบเสนอไปยัง กกต.แล้วยังไม่ผ่านในรอบแรก รอบต่อไปถ้าหน่วยงานยังคงยืนยันที่จะมีการเสนอบุคคลเดิมให้ดำรงตำแหน่งในช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลรักษาการก็ให้ถือเป็นมติ ครม.ในหลักการไปเลยว่าให้หน่วยงานส่งหลักฐาน เอกสารเพิ่มเติมไปยัง กกต.ได้เพื่อขอให้ กกต.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง”

 

ผู้สื่อข่าวถามว่าในเรื่องของตำแหน่งผู้ว่าฯกฟผ.นั้นยังคงติดในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าฯกฟผ.คนเดิมใช่หรือไม่ เลขาฯครม.กล่าวว่าในการให้ความเห็นชอง กกต.ในการเสนอไปครั้งแรกระบุว่าผู้ว่าฯกฟผ.คนปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งถึงเดือน ส.ค. เห็นว่ายังสามารถที่จะทำต่อได้ แต่ตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึงเดือน ส.ค.แล้ว กระทรวงพลังงานจึงทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันถึงความจำเป็นส่งไปยัง กกต.อีกรอบซึ่งเป็นชื่อคนเดิมที่ ครม.อนมัติเห็นชอบไปแล้ว