กกต.ไม่สอบคุณสมบัติ 'พิธา' ปมหุ้น แต่ไต่สวนรู้ไม่มีสิทธิยังสมัคร ส.ส.

กกต.ไม่สอบคุณสมบัติ 'พิธา' ปมหุ้น แต่ไต่สวนรู้ไม่มีสิทธิยังสมัคร ส.ส.

กกต.มีมติไม่รับ 3 คำร้องกล่าวหา 'พิธา' ขาดคุณสมบัติสมัคร ส.ส. ปมหุ้นไอทีวี เหตุยื่นเกินเวลา แต่รับพิจารณาปมรู้อยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ แต่ยังสมัครตาม ม.151 กฎหมายเลือกตั้ง สั่งไต่สวน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2566 มีรายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุม กกต.  มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ไม่รับคำร้องกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ในการสมัครรับเลือกตั้ง เหตุการถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้น แต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏ โดยเห็นว่าคำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง 3 คน เป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา ในกรณีที่ร้องว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบ

อย่างไรก็ดีเนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์และมีหลักฐานพอสมควรและมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไป ว่านายพิธา เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้ง อันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 42(3) และมาตรา 151 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

จึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฎ โดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งจะดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบต่อไป