ผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนพบ 'ปกรณ์วุฒิ - วิโรจน์' ก้าวไกล ฝากแก้ปัญหาส่วย

ผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนพบ 'ปกรณ์วุฒิ - วิโรจน์' ก้าวไกล ฝากแก้ปัญหาส่วย

ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจกลางคืน เข้าพบ 2 ตัวแทนพรรคก้าวไกล ฝากความหวังแก้ปัญหาส่วย 'ปกรณ์วุฒิ' ชี้ต้องปรับกฎหมายให้ทันสมัย เพื่อให้สุจริตชนทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2566 ที่พรรคก้าวไกล นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล รับฟังปัญหาและข้อเสนอนโยบายของกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจกลางคืน โดยผู้ประกอบการสะท้อนปัญหาส่วยในธุรกิจกลางคืน

นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า การพูดคุยวันนี้ทำให้มีการตกผลึกร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและพรรคก้าวไกลเพื่อผลักดันการแก้ปัญหาในด้านกฏหมายร่วมกันต่อไป โดยจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการ ได้รับการสะท้อนปัญหาเรื่องการเรียกรับส่วยกับสถานประกอบการ ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการ และพรรคก้าวไกลเห็นร่วมกันว่าจำเป็นจะต้องแก้ไขในหลายส่วน ประการแรก คือ เรื่องของใบอนุญาต ยกตัวอย่างสถานบริการในกรุงเทพฯ พบว่า สถานบริการที่อยู่ในโซนนิ่ง และมีการขออนุญาตมีน้อยมาก ทำให้สถานบริการจำนวนมากไม่มีใบอนุญาต และเป็นช่องทางทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเรียกรับผลประโยชน์ และอาจจะไม่ใช่เพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่อาจจะมีผู้มาเรียกรับผลประโยชน์มากถึง 3 ต่อ

ประการต่อมาคือ ความไม่ชัดเจนทางกฎหมาย เรื่องเวลาเปิด-ปิด ที่ไม่ชัดเจนของสถานประกอบการในแต่ละแห่ง ช่องว่างเหล่านี้สามารถทำให้เกิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเรียกผลประโยชน์ และในหลายๆ ที่ ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่า หากมีการปฏิเสธจ่ายเงินจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนพบ \'ปกรณ์วุฒิ - วิโรจน์\' ก้าวไกล ฝากแก้ปัญหาส่วย

นายปกรณ์วุฒิ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการแก้ปัญหา ปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า ควรปรับปรุง พ.ร.บ.สถานบริการ ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เนื้อหาในกฎหมายจึงไม่ทันต่อยุคสมัย มีคำที่ไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และควรศึกษาการแก้กฎกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขเวลาเปิด-ปิดของสถานประกอบการให้มีความชัดเจน นโยบายระยะยาวของพรรคก้าวไกล ก็ต้องการให้อำนาจของแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด ยกตัวอย่างพัทยา ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ ชาวพัทยาส่วนใหญ่ไม่ติดปัญหาหากจะมีการเปิดสถานบริการให้ดึกขึ้น หากไม่เกิดมลภาวะทางเสียง ซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละท้องถิ่นที่ควรตัดสินใจร่วมกันภายใต้การมีส่วนร่วมจากประชาชน

ผู้ประกอบธุรกิจกลางคืนพบ \'ปกรณ์วุฒิ - วิโรจน์\' ก้าวไกล ฝากแก้ปัญหาส่วย

ควบคู่กันนี้ พรรคก้าวไกลเห็นว่าควรมีการเพิ่มโทษเมาแล้วขับและเพิ่มบทลงโทษสถานบริการที่ปล่อยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ ตลอดจนความปลอดภัยในอาคาร และนำมาตรการในต่างประเทศมาใช้ เช่น การงดเสิร์ฟเหล้าให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาแล้ว

"ธุรกิจสถานบริการที่ถูกกฎหมายเป็นธุรกิจสุจริตเช่นเดียวกับสุราก้าวหน้า ซึ่งบางส่วนของสังคมก็อาจจะมีคำถามว่าทำแบบนี้ทำให้ประชาชนมึนเมาหรือไม่ นโยบายสุราก้าวหน้าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ไม่ใช่เพิ่มผู้ดื่ม ธุรกิจสถานบริการกลางคืนก็เช่นเดียวกัน การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ประชาชนคนตัวเล็กที่เป็นสุจริตชน สามารถทำธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย" นายปกรณ์วุฒิ กล่าว

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์