ยุบชุดเฉพาะกิจตำรวจทางหลวง เซ่นปมส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก

ยุบชุดเฉพาะกิจตำรวจทางหลวง เซ่นปมส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก

รักษาราชการ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง สั่งยกเลิกชุดเฉพาะกิจตำรวจทางหลวง หลังพบทำงานทับซ้อนพื้นที่ เร่งตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วยรถบรรทุก หรือไม่

ภายหลังการประชุมตำรวจทางหลวง ระดับผู้บังคับบัญชา เรื่องการตรวจสอบปัญหาการเรียกเก็บเงินสติกเกอร์รถบรรทุก ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงนั้น 

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) รักษาราชการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เผยว่า ที่ประชุมมีแผนการเร่งด่วน มีคำสั่งให้ยกเลิก ชุดเฉพาะกิจของกองบังคับการตำรวจทางหลวงโดยทันที ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร 

หลังพบว่าเป็นชุดที่มีปัญหา และทำงานทับซ้อนกับตำรวจทางหลวงในพื้นที่ โดยชุดเฉพาะกิจจากการตรวจสอบเบื้องต้นถูกแต่งตั้งในยุคของผู้บังคับการตำรวจทางหลวงคนที่ผ่านมา แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่า ใครเป็นผู้เซ็นชื่อในใบหนังสือแต่งตั้ง สำหรับชุดเฉพาะกิจมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของรถบรรทุกหนัก ซึ่งเป็นการทำงานซ้ำซ้อน และมีปัญหากับส่วนงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ โดยหากพบว่า ชุดนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วยรถบรรทุกก็จะไม่เอาไว้ 

“ยืนยันไม่กังวลที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ ถึงแม้ตัวเองเคยดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงมาก่อนก็ตาม”

นอกจากนี้ยังสั่งให้ตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่เข้มงวด เรื่องการใช้สติ๊กเกอร์ทุกคัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หากพบผู้ประกอบการใดฝ่าฝืน ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ให้เกิดวงจรการเรียกเก็บส่วยในลักษณะนี้ได้อีก

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เผยอีกว่า ยินดีที่จะรับข้อมูลในทุกด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ และเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมประสานกับ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และสมาพันธ์รถบรรทุก ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม