"นายกฯ" มอบนโยบาย YPC ชี้มีข้าราชการรุ่นใหม่ หัวก้าวหน้า พร้อมนำพาประเทศ

"นายกฯ" มอบนโยบาย YPC ชี้มีข้าราชการรุ่นใหม่ หัวก้าวหน้า พร้อมนำพาประเทศ

"นายกฯ" มอบนโยบาย YPC ชี้ รัฐบาลมีข้าราชการรุ่นใหม่ หัวก้าวหน้าในทุกจังหวัด พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

เมื่อเวลา 11.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดโอกาสให้นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YPC หอการค้าทั่วประเทศ พร้อมผู้ได้รับรางวัลโครงการ YPC ภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อรับทราบนโยบายและรายงานความสำเร็จการดำเนินโครงการ  “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ภาคตะวันออก” (Young public and private collaboration: YPC) ว่า วันนี้เป็นการประชุมที่สำคัญเรื่อง YPC ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มหอการค้าประเทศไทย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมาช่วยส่งเสริมสังคมและการพัฒนาประเทศ ก็เรียนรู้ไปด้วยกัน

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในกรอบนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว และได้มีการทำงานร่วมกันมานานพอสมควร ครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งที่สาม หลายอย่างมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ การดูแลเกษตรกร ในเรื่องของสมาร์ท ซิตี้ และอีกหลายเรื่อง ทั้งนี้ เรามีข้าราชการที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรคณะกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) ซึ่งเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีแนวคิดในเชิงก้าวหน้า

แต่ต้องดูในเรื่องกฎระเบียบให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรทำได้หรือทำไม่ได้ และกฎหมายไหนที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข ก็เสนอแก้ไขกันต่อไปเพื่อให้ทำได้ นี่คือ คนรุ่นใหม่ของรัฐบาลที่มีจำนวนมากอยู่ในทุกจังหวัด  
ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวต่อว่า นายกฯ กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ของหอการค้าทั่วประเทศที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และขอบคุณทีม YEC ทีมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าทั่วประเทศ ที่เป็นภาคีสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในทุกมิติ ทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จเสมอมา และยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นมาโดยตลอด ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยคาดหวังให้มีการผลักดัน และส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และจังหวัดเป็นหลัก

นายอนุชา กล่าวอีกว่า นายกฯ ย้ำว่า สิ่งสำคัญในการดำเนินการโครงการต่างๆ คือ การแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเกษตร ด้านคุณภาพชีวิต เช่น การแก้ไขปัญหาราคาทุเรียน จำเป็นต้องดูแลสินค้าเกษตรอื่น ๆ ด้วย เช่น ยางพารา ปาล์ม เป็นต้น ชื่นชมทีม YEC มีหลักคิดที่ดี ดีใจที่ทุกคนเล็งเห็นปัญหา และช่วยกันหาวิธีการแก้ไข มีโครงการต่างๆ เข้ามารองรับ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำมาโดยตลอด ต้องทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ของความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความสงบเรียบร้อย  นอกจากนี้ นายกฯ ขอให้ทุกคนเล็งเห็นโอกาส ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดและต่อยอด เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าความตั้งใจของคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และจังหวัดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยทุกคนได้อย่างทั่วถึง พร้อมขอให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามความตั้งใจ.

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์