"ปริญญา" ชง "วันนอร์" นั่งประธานสภาฯ ลบภาพ "กก.-พท." ขัดแย้ง-ประชาชนผิดหวัง

"ปริญญา" ชง "วันนอร์" นั่งประธานสภาฯ ลบภาพ "กก.-พท." ขัดแย้ง-ประชาชนผิดหวัง

"ปริญญา" แนะแนวทาง ลดขัดแย้ง แย่งตำแหน่ง ประธานสภาฯ ให้ ก้าวไกลหรือเพื่อไทยยอมกัน หรือให้ "วันนอร์" นั่งประธานสภาฯ ชี้ภาพขัดแย้ง ทำประชาชนผิดหวัง

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงการแย่งตำแหน่งประธานสภาฯ ของพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย ว่า ต้องเข้าใจทั้ง 2 พรรค ในมุมของพรรคเพื่อไทยเมื่อพรรคก้าวไกลได้อำนาจฝ่ายบริหารแล้ว พรรคเพื่อไทยก็อยากได้ฝ่ายนิติบัญญัติ  แต่ในแง่ของพรรคก้าวไกลอาจจะไม่สบายใจ เพราะประธานผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาที่ทำหน้าที่คุมการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้ตนมองว่า 2 พรรคต้องคุยกันให้ได้ โดยมีทางเลือกหลายทาง เช่น พรรคเพื่อไทยยอมให้พรรคก้าวไกล หรือ พรรคก้าวไกลยอมให้พรรคเพื่อไทย หรือให้พรรคอันดับอื่น เช่น  พรรคประชาชาติ ให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา  หัวหน้าพรรคประชาชาติ  เป็นประธานสภาฯ 

 

"พรรคก้าวไกลอาจจะยอมให้ จึงควรหันหน้าเข้าหากัน เพราะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล  และการเสนอมี MOU เฉพาะ อาจจะทำให้ความคลางแคลงใจระหว่างกันลดลง ซึ่ง การเลือกตั้ง 2566 ครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยคนจริงคาดหวังเห็นการเปลี่ยนแปลง ขออย่าแยกแตกกันเพราะเรื่องนี้ และผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น  ประชาชนจะผิดหวัง" นายปริญญา กล่าว

นายปริญญา กล่าวตอบคำถามที่ว่าหากมีข้อขัดแย้งจะส่งผลต่อเสถียรภาพการตั้งรัฐบาลหรือไม่ ว่าจำนวน 313 เสียง นั้นถือว่าเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งอย่างมาก แต่เนื่องจากเป็นรัฐบาลผสมถึง 8 พรรค อาจจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้าง และเรื่องที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตัวบุคคลด้วย และเชื่อว่าหลักการที่ได้ลงนามร่วมกันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า.

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์