เคาะต่อ พรก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

เคาะต่อ พรก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

"บิ๊กป้อม" ประชุม กบฉ. ขยายเวลา พรก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 3 เดือน คงความต่อเนื่อง สันติสุข และความปลอดภัยพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ขอบคุณหน่วยงานความมั่นคง ดูแลห้วงเลือกตั้ง เรียบร้อยดี

เมื่อ 25 พ.ค.66 10.00น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย รมว.มท. ,รมช.กห. ,เลขาฯสมช. และ ปล.กห. ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้วง 20 มี.ค.66 -15 พ.ค.66 และแนวโน้มสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีความสงบเรียบร้อย มากขึ้นตามลำดับ และสามารถพัฒนาไปสู่การปรับลดพื้นที่ออกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนการปฏิบัติการปรับลดพื้นที่การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ปี66-70) ตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เสนอเพื่อให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบ และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อไป จากนั้นได้เห็นชอบให้เสนอ ครม.พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต. ยกเว้น อ.ศรีสาคร ,อ.สุไหโกลก ,อ.แว้ง ,อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง ,อ.มายอ ,อ.ไม้แก่น ,อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง ,อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีก 3เดือน ตั้งแต่ 20 มิ.ย.66 และสิ้นสุด 19 ก.ย.66 เป็นครั้งที่ 72 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไปด้วย

พล.อ.ประวิตร  ยังได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ดูแลความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนห้วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา ด้วยดี พร้อมทั้งให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายในพื้นที่ จชต.ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และกล้าหาญ เพื่อประเทศชาติและประชาชนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกับภาครัฐ เป็นอย่างดียิ่ง นำมาซึ่งความสันติสุข ร่มเย็นเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ จชต.ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อย่างยั่งยืน ต่อไป