ผลการเลือกตั้ง ส.ส. สกลนคร เพื่อไทย คว้า 5 เขต ประชาธิปัตย์ 1 พลังประชารัฐ 1

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. สกลนคร เพื่อไทย คว้า 5 เขต ประชาธิปัตย์ 1 พลังประชารัฐ 1

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย ยึดเก้าอี้ได้ 5 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ คว้า 1 เขต และพรรคพลังประชารัฐ 1 เขต

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 พ.ค. 66 ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสกลนคร การนับคะแนนเลือกตั้ง จาก กกต. ที่นับแล้ว 99% มีผู้มาใช้สิทธิ 615,973 คน คิดเป็น 67.71% จากผู้มีสิทธิ 909,763 คน ซึ่งมีทั้งหมด 7 เขต จำนวน ส.ส. 7 ราย ปรากฎว่า พรรคเพื่อไทย 5 เขต พรรคประชาธิปัตย์ 1 เขต และพรรคพลังประชารัฐ 1 เขต

 

สำหรับ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย 237,647 คะแนน คิดเป็น 38.58% พรรคประชาธิปัตย์ 70,195 คะแนน คิดเป็น 11.40% และพรรคพลังประชารัฐ 46,619 คะแนน คิดเป็น 7.57%

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสกลนคร ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชาตรี หล้าพรหม พรรคประชาธิปัตย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวจิรัชยา สัพโส พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายพัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายชัยมงคล ไชยรบ พรรคพลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 6 นางสาวสกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 7 นายเกษม อุประ พรรคเพื่อไทย

หมายเหตุ: ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ได้ผ่านการตรวจสอบของ กปน. จนท.บันทึกข้อมูล และอนุกรรมการประจำอำเภอ/เขตเลือกตั้งในเบื้องต้นแล้ว