อัปเดตผลเลือกตั้ง 2566 สงขลา นับคะแนนจบแล้ว ประชาธิปัตย์ได้ 6 ภท.1 พรรคลุง 2

อัปเดตผลเลือกตั้ง 2566 สงขลา นับคะแนนจบแล้ว ประชาธิปัตย์ได้ 6 ภท.1 พรรคลุง 2

ผลการเลือกตั้ง 2566 สงขลา นับคะแนนเลือกตั้งแล้ว 100% ประชาธิปัตย์ได้ 6 ภท.1 พรรคลุง 2

สงขลา การนับคะแนนจาก กกต. ที่นับคะแนนเลือกตั้งแล้ว 100 เปอร์เซนต์ มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 81.8 เปอร์เซนต์ 

ผลการเลือกตั้ง 2566 มีทั้งหมด 9 เขต จำนวน ส.ส. 9 ราย ปรากฎว่า พรรคประชาธิปัตย์ รักษาฐานได้ 6 เขต พรรคภูมิใจไทย 1 เขต พรรครวมไทยสร้างชาติ 1 เขต พรรคพลังประชารัฐ

ส่วนความคืบหน้า การนับคะแนนแบบรายเขตเลือกตั้ง จะอัปเดตล่าสุด เช็กเลย

 เขตเลือกตั้งที่ 1 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 102,285 คน / 79.70%
1. นายสรรเพชญ บุญญามณี ประชาธิปัตย์ 40,521 / 39.62%
2. นายสักกพันธ์ อนันต์พงค์ ก้าวไกล 19,112 / 18.69%
3. นายนายเจือ ราชสีห์ รวมไทยสร้างชาติ 17,509 / 17.12%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 รวมไทยสร้างชาติ 35,792 / 34.99%
อันดับ 2 ก้าวไกล 31,055 / 30.36%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ / 12,494

เขตเลือกตั้งที่ 2 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 86,476คน / 78.75%
1. นายศาสตรา ศรีปาน รวมไทยสร้างชาติ 20,553 /23.77%
2. นางสาววชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ ก้าวไกล 20,385 / 23.57%
3. นายจูรี นุ่มแก้ว ชาติพัฒนากล้า 15,368 / 17.77%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 ก้าวไกล 30,324 / 35.07%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 28,833 / 33.34%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ 7,202 / 8.33%

เขตเลือกตั้งที่ 3 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 107,756 คน / 83.64%
1. นายสมยศ พลายด้วง ประชาธิปัตย์ 39,577 / 36.73%
2. นายไพร พัฒโน ภูมิใจไทย 20,703 / 19.21%
3. นายฌาฆีภัตฐ์ เพชรคง ก้าวไกล 19,885 / 18.45%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 ก้าวไกล 32,224 / 29.90%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 29,963 / 27.81%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ 17,456 / 16.20%

เขตเลือกตั้งที่ 4 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 102,834 คน / 81.34%
1. นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พลังประชารัฐ 32,320 / 31.43%
2. นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ประชาธิปัตย์ 29,799 / 28.98%
3. ร้อยตำรวจเอกอรุณ สวัสดี รวมไทยสร้างชาติ 9,951 / 9.68%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 รวมไทยสร้างชาติ 33,006 / 32.10%
อันดับ 2 ก้าวไกล 22,735 / 22.11%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ 10,753 / 10.46%

เขตเลือกตั้งที่ 5 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 103,190 คน 81.36%
อันดับ 1 ประชาธิปัตย์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง 42,368 /41.06%
อันดับ 2 ก้าวไกล พันเอกสนิท บุญราศรี 10,133 /9.82%
อันดับ 3 รวมไทยสร้างชาติ นายปรีชา สุขเกษม 7,317 /7.09%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 รวมไทยสร้างชาติ 23,426 / 22.70%
อันดับ 2 ก้าวไกล 21,180 / 20.53%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ 13,270 / 12.86%

เขตเลือกตั้งที่ 6 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 92,676คน / 81.62%
อันดับ 1 ประชาธิปัตย์ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล 34,835 / 37.59%
อันดับ 2 พลังประชารัฐ นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ 33,648 / 36.31%
อันดับ 3 ก้าวไกล นายธิวัชร์ ดำแก้ว 12,719 / 13.72%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 ก้าวไกล 29,342 /31.66%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 22,339 /24.10%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ 15,871 / 17.13%

เขตเลือกตั้งที่ 7 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 99,374คน 82.91%
อันดับ 1 ภูมิใจไทย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ 31,926 / 32.13%
อันดับ 2 ประชาธิปัตย์ นายศิริโชค โสภา / 28,723 / 28.90%
อันดับ 3 พลังประชารัฐ นายธเนศ ล่องนาวา 20,983 /21.12%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 ก้าวไกล 24,842 / 25.00%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 14,154 / 14.24%
อันดับ 3 ประชาชาติ 13,987 / 14.08%

เขตเลือกตั้งที่ 8 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 97,417คน 83.29%
อันดับ 1 ประชาธิปัตย์ พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ 42,412 / 43.54%
อันดับ 2 ภูมิใจไทย นายวสันต์ ชั่งหมาน 25,023 / 25.69%
อันดับ 3 ก้าวไกล นายสุบิน หีมใบ 6,905 / 7.09%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 ก้าวไกล 24,382 / 25.03%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 18,152 / 18.63%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ 13,354 / 13.71%

เขตเลือกตั้งที่ 9 นับเสร็จ 100.00% ผู้มาใช้สิทธิ 107,214คน 83.90%
อันดับ 1 ประชาธิปัตย์ นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง 28,740 / 26.81%
อันดับ 2 ภูมิใจไทย นายสมชาย เล่งหลัก 19,991 / 18.65%
อันดับ 3 ก้าวไกล นางสาวทิพย์วรรณ ไกรสรนุเคราะห์ 14,482 /13.51%

คะแนนบัญชีรายชื่อ
อันดับ 1 ก้าวไกล 25,550 / 23.83%
อันดับ 2 รวมไทยสร้างชาติ 22,127 / 20.64%
อันดับ 3 ประชาธิปัตย์ 9,921 / 9.25%

ประชาธิปัตย์สงขลา สู้ยิบตากวาด ส.ส. 6 ที่นั่ง  ขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติ พลังประชารัฐ ภูมิใจไทยขอแบ่งพรรคละ 1 ที่นั่ง

 วันนี้ ( 15 พ.ค.66) ที่จ.สงขลา สำหรับผลการเลือกตั้งในจังหวัดสงขลาถือ เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูงสุดอีกจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ เนื่องจากมีเขตเลือกตั้งมากถึง 9 เขต

โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตย์กวาดไปได้ถึง 6 เขต คือเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้ นายสรรเพชญ บุญญามณี ลูกชายนายนิพนธ์ บุญญามณี เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้นายสมยศ พลายด้วง เขตเลือกตั้งที่ 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง เขตเลือกตั้งที่ 6 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล 

เขตเลือกตั้งที่ 8 นายสุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.หลายสมัยที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังและเขตเลือกตั้งที่ 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ซึ่งเป็นลูกชายของนายเดชอิศม์ ซึ่งถือได้ว่าครั้งนี้พื้นที่ของจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ทำได้ดีกว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

ขณะที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้นายศาตรา ศรีปาน พรรครวมไทยสร้างชาติอดีตส.ส.เจ้าถิ่น ที่ครั้งนี้ต้องสู้ยิบตาเนื่องจากมีคู่แข่งมาแรงอย่างผู้สมัครก้าวไกล และนายจูรี นุ่มแก้ว พรรคชาติพัฒนากล้า ที่มาเบียดคะแนนได้ไปไม่น้อย

ขณะเดียวกันในเขตเลือกตั้งที่ 7 ได้นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ จากพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเดิมในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ได้นั่งเก้าอีก ส.ส.อีกครั้ง และในเขตเลือกตั้งที่ 4 นายชนนพัฒน์ นาคสั้ว จากพรรคพลังประชารัฐ ม้ามืดมาแรงคนรุ่นใหม่ที่กำชัยชนะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฏรเป็นสมัยแรก

“ศิริโชค” ประกาศยุติการเมืองหลังพ่ายคู่แข่งหน้าเดิมภูมิใจไทย

15พ.ค.66 มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจในจังหวัดสงขลา หลังทราบผลการเลือกตั้งทั้ง 9เขต ล่าสุดนายศิริโชค โสภา ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เขต 7 สงขลา ได้ออกมาโพสต์เพจเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/sirichoksophafanclub

ประกาศยุติการเมือง หลังพ่ายแพ้คู่แข่งคนเดิมนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ จากพรรคภูมิใจไทย 

ข้อความที่โพสต์ระบุ  เรียน พี่น้องชาวเขต 7 จว สงขลา ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับผมในการเลือกตั้งครั้งนี้ แม้ว่าคะแนนจะมากกว่าเดิม แต่ก็ไม่สามารถทำให้ผมชนะเลือกตั้งได้ ตั้งแต่ผมพ่ายแพ้เลือกตั้ง เมื่อปี พศ 2562 ผมก็ไม่เคยหยุดที่จะทำงาน และก็ได้ทุ่มเทการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อพิสูจน์ตัวเอง และหวังว่าจะได้กลับมารับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้ง

เช่นกัน

   ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผมได้มาอยู่บ้านนาทวี (หมู่ 4) จว สงขลา ในฐานะคนต่างถิ่น ที่ไม่มีญาติพี่น้องสักคน พี่น้องชาวนาทวี ได้ดูแลและต้อนรับผมอย่างอบอุ่น เสมือนญาติคนหนึ่ง และมิตรไมตรีนี้ ผมจะไม่ลืมเลือน และจะคงอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป

แต่เมื่อพี่น้องประชาชนในเขต 7 จว สงขลา ได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ถึง 2 ครั้ง ว่าผมไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้แทนของพี่น้อง กอปรกับ ผมไม่อาจทนเห็น ผู้สนับสนุน และแฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์ ต้องหลั่งน้ำตา และสวมกอดให้กำลังใจในทุกครั้งที่ผมพ่ายแพ้

ผมจึงตัดสินใจ ขอยุติบทบาททางการเมืองในพื้นที่เขต 7 จว สงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานแทนผม และขอขอบคุณ พี่น้องพ้องเพื่อนทั้งหลาย ที่ปักหลักยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างผมตลอดมา

ผมจำเป็นต้องกราบลาเพื่อไปทำหน้าที่อื่นที่เหมาะสม และวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า ผมอาจมีโอกาสกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้ง ขอขอบคุณชาวเขต 7 จว สงขลา จากก้นบึ้งของหัวใจ