'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

"เอ็กซิทโพล" ชี้ชัด "เสรีนิยมแลนด์สไลด์" สอดคล้องผลการหยั่งเสียงประชาชนจากหน้าหน่วยเลือกตั้ง" โดย "ทีมเนชั่นโพล"

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ปิดหีบเลือตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ "การเลือกตั้ง 2566" ซึ่งเปิดคูหาให้ประชาชนใช้สิทธิลงคะแนนตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น. นับจากนี้รอลุ้นกันต่อไปว่า ผลจะออกมาอย่างไร อย่างไรก็ตามภาพรวมผลโพลของสำนักต่างๆ ดังนี้

ฝ่ายความมั่นคง ผลโพลภาพรวมทั้งประเทศ รวมปาร์ตี้ลิสต์แล้ว

 • เพื่อไทย 190 ที่นั่ง
 • ภูมิใจไทย 70 ที่นั่ง
 • รวมไทยสร้างชาติ 65 ที่นั่ง
 • พลังประชารัฐ 60 ที่นั่ง
 • ประชาธิปัตย์ 45 ที่นั่ง
 • ก้าวไกล 40 ที่นั่ง
 • ชาติไทยพัฒนา 12 ที่นั่ง
 • ไทยสร้างไทย 7 ที่นั่ง
 • ประชาชาติ 7 ที่นั่ง
 • ชาติพัฒนากล้า 4 ที่นั่ง

รวม 500 ที่นั่ง

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

ขณะที่โพลของสันติบาล นำเสนอผลโพลภาพรวมทั้งประเทศ รวมปาร์ตี้ลิสต์แล้ว ดังนี้  

 • เพื่อไทย 226 ที่นั่ง
 • ภูมิใจไทย 77 ที่นั่ง
 • พลังประชารัฐ 56 ที่นั่ง
 • ประชาธิปัตย์ 47 ที่นั่ง
 • รวมไทยสร้างชาติ 41 ที่นั่ง
 • ก้าวไกล 23 ที่นั่ง
 • ชาติไทยพัฒนา 11 ที่นั่ง
 • ประชาชาติ 7 ที่นั่ง
 • ไทยสร้างไทย 6 ที่นั่ง
 • เสรีรวมไทย 3 ที่นั่ง
 • ชาติพัฒนากล้า 3 ที่นั่ง

รวม 500 ที่นั่ง

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'
 

 

นอกจากนี้ โพลสันติบาล ยังได้แบ่งออกเป็นฝ่ายรัฐบาลเดิมและฝ่ายค้านเดิม

ฝ่ายรัฐบาลเดิม

 • ภูมิใจไทย 77 ที่นั่ง
 • พลังประชารัฐ 56 ที่นั่ง
 • ประชาธิปัตย์ 47 ที่นั่ง
 • รวมไทยสร้างชาติ 41 ที่นั่ง
 • ชาติไทยพัฒนา 11 ที่นั่ง
 • ชาติพัฒนากล้า 3 ที่นั่ง

รวม 235 ที่นั่ง

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

 

ฝ่ายค้านเดิม

 • เพื่อไทย 226 ที่นั่ง
 • ก้าวไกล 23 ที่นั่ง
 • ประชาชาติ 7 ที่นั่ง
 • เสรีรวมไทย 3 ที่นั่ง

รวม 259 ที่นั่ง

ฝ่ายกลาง

 • ไทยสร้างไทย 6 ที่นั่ง

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

นอกจากนี้ โพลความมั่นคง ยังได้กล่าวถึงสนามเลือกตั้ง กทม. ด้วยว่า

 • เพื่อไทย 15-17 ที่นั่ง
 • ก้าวไกล 8-10 ที่นั่ง
 • รวมไทยสร้างชาติ 3-5 ที่นั่ง
 • ไทยสร้างไทย 2 ที่นั่ง
 • ประชาธิปัตย์ 1 ที่นั่ง
 • พลังประชารัฐได้ 0-1 ที่นั่ง
 • ภูมิใจไทยได้ 0-1 ที่นั่ง

รวม 33 ที่นั่ง

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'
 

ขณะที่ โพลสถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลโพลปาร์ตี้ลิสต์แล้ว ดังนี้  

 • เพื่อไทย 29 ที่นั่ง
 • ภูมิใจไทย 29 ที่นั่ง
 • พลังประชารัฐ 8 ที่นั่ง
 • ประชาธิปัตย์ 4 ที่นั่ง
 • รวมไทยสร้างชาติ 14 ที่นั่ง
 • ก้าวไกล 29 ที่นั่ง
 • ภูมิใจไทย 8 ที่นั่ง
 • อื่นๆ  8 ที่นั่ง

รวม 100 ที่นั่ง

ส่วนผลโพลประชาชนจะลงคะแนนเลือกผู้สมัคร ส.ส.แบบ แข่งเขตของพรรคใด

 • เพื่อไทย  27.95%
 • ก้าวไกล  26.77%
 • รวมไทยสร้างชาติ  11.65%
 • ภูมิใจไทย 10.75%
 • พลังประชารัฐ  8.95%
 • ประชาธิปัตย์   4.98%
 • อื่นๆ 8.96%

รวม 100 %

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

"ผลการหยั่งเสียงจากหน้าหน่วยเลือกตั้ง" โดย "ทีมเนชั่นโพล" จำนวน 2,165 ตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) สามารถชี้ทิศทางของการเลือกตั้งได้เท่านั้น แต่ในเชิงลำดับตามผลคะแนนยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน โดยสรุปคือกลุ่มพรรคฝั่งเสรีนิยมได้รับความนิยมประมาณ 65% เหนือพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยม

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

 

บล็อกเชนโพล เลือกตั้ง 66 ม.ศรีปทุม

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

สำหรับ นิด้าโพล คาดการณ์ผลสำรวจ 33 เขตกทม. ดังนี้

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

สำหรับผลการคาดการณ์ทั่วประเทศของ นิด้าโพล ดังนี้

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'

ขณะที่ สวนดุสิต คาดการณ์ผลการเลือกตั้งทั่วประเทศ ดังนี้

'เลือกตั้ง 2566' เอ็กซิทโพลทุกสำนัก ชี้ชัด 'เสรีนิยมแลนด์สไลด์'