นิด้าโพล คาด ก้าวไกล กวาดส.ส.กทม.32 เขต แบ่งเพื่อไทย 1 เขต

นิด้าโพล คาด ก้าวไกล กวาดส.ส.กทม.32 เขต แบ่งเพื่อไทย 1 เขต

โพลเลือกตั้ง 66 นิด้าโพล คาด ก้าวไกล กวาดเสียง ส.ส.กทม.32 เขต เพื่อไทย 1 เขต ผลทั่วประเทศ เพื่อไทย นำโด่ง 164-172 ที่นั่ง ตามด้วย พรรคก้าวไกล 80-88

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทำนายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง  ในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,252 หน่วยตัวอย่าง

ผลโพลเลือกตั้ง พบว่า พรรคก้าวไกล กวาดที่นั่งได้ทั้งหมด 32 ที่นั่งจาก 33 เขตที่นั่ง เหลือเขตเลือกตั้งที่ 20 “ประเวศ สวนหลวง” เท่านั้น ที่ตกเป็นของพรรค เพื่อไทย ได้มา 1 ที่นั่ง

นิด้าโพล คาด ก้าวไกล กวาดส.ส.กทม.32 เขต แบ่งเพื่อไทย 1 เขต

 

ขณะเดียวกัน นิด้าโพล ยังคาดการณ์ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2566 ราษฎร (ส.ส.) 2566 โดยประกอบด้วยวิธีการ คือ 1) ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง

 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า

 • พรรคเพื่อไทย  164-172
 • พรรคก้าวไกล 80-88
 • พรรคภูมิใจไทย  72-80
 • พรรคพลังประชารัฐ 53-61
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ 45-53
 • พรรคประชาธิปัตย์ 33-41
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 7-11
 • พรรคไทยสร้างไทย 5-9
 • พรรคประชาชาติ 4-8
 • พรรคชาติพัฒนากล้า 2-6
 • พรรคเสรีรวมไทย 0-1
 • อื่น ๆ 0-2