ทหารตบเท้าใช้สิทธิ 8 หน่วยเลือกตั้ง รวม 6,506 คน เกิน 80%

ทหารตบเท้าใช้สิทธิ 8 หน่วยเลือกตั้ง รวม 6,506 คน เกิน 80%

ทหารจาก ม.พัน.4 พล.1 รอ. ม.1พัน.3 กองพล ปตอ. และกองพันทหารสื่อสาร กรมสรรพาวุธ ตื่นตัวตบเท้าเข้าคูหาใช้สิทธิ 8 หน่วยเลือกตั้ง รวม 6,506 คน เกิน 80% เป็นประชาชน 20% เขตดุสิตแน่นสุด

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งที่บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ เกียกกาย
ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีทหารบกเดินทางมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก แล้วเป็นไปอย่างคึกคัก ก่อนเปิดหีบลงคะแนนในเวลา 08.00 น. 

โดยในพื้นที่นี้มีทั้งหมด 8 หน่วยเลือกตั้ง มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งหมด 6,506 คน กว่า 80% เป็นทหารและครอบครัว จากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย ม.พัน.4 พล.1 รอ. ม.1พัน.3 กองพล ปตอ. และกองพันทหารสื่อสาร กรมสรรพาวุธ ขณะที่ 20% เป็นประชาชนทั่วไป

 

ทหารตบเท้าใช้สิทธิ 8 หน่วยเลือกตั้ง รวม 6,506 คน เกิน 80%

สำหรับหน่วยเลือกตั้ง 8 หน่วย ประกอบด้วย

หน่วยเลือกตั้งที่ 33 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร  มี 771 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 34 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  มี 814 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 35 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร  มี 879 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 36 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร มี 872 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 37 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  มี 799 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 38 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 771 คน

หน่วยเลือกตั้งที่ 39 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 782 คน

และหน่วยเลือกตั้งที่ 40 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี 818 คน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจุดเลือกตั้งนี้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงเกิดความแออัด รวมถึงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีความใหม่ มีการจัดเต็นท์ ไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ ที่ส่วนใหญ่เป็นทหาร และประชาชน ในพื้นที่เป็นส่วนน้อย

ทหารตบเท้าใช้สิทธิ 8 หน่วยเลือกตั้ง รวม 6,506 คน เกิน 80%