กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ส.ชาติพัฒนากล้า เหตุเป็นบุคคลล้มละลาย

กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ส.ชาติพัฒนากล้า เหตุเป็นบุคคลล้มละลาย

กกต.ประกาศถอนชื่อ “ประเสริฐ นิลเนตร์” ส.ส.ชาติพัฒนากล้า พ้นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 66 หลังโดนศาลฎีกาพิพากษา เหตุเป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศ ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน  ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคชาติพัฒนากล้า ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้ประกาศรับสมัคร  นายประเสริฐ นิลเนตร์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 นั้น  

บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อนายประเสริฐ นิลเนตร์ ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 ของพรรคชาติพัฒนากล้า ตามคำสั่งศาลฎีกาคดีหมายเลขดำที่ ลต สสร 7/2566 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สสร 41/2566 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำหรับนายประเสริฐ ถูกศาลฎีกา พิพากษาให้พ้นจากการเป็นผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจากเป็น บุคคล้มละลาย ขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561