"อิทธิพร" คาดสัปดาห์หน้า เรื่อง ครม.ของบค่าไฟหมื่นล. ถึงที่ประชุม กกต.

"อิทธิพร" คาดสัปดาห์หน้า เรื่อง ครม.ของบค่าไฟหมื่นล. ถึงที่ประชุม กกต.

"อิทธิพร" เผยเรื่อง ครม.ขออนุมัติงบฯค่าไฟหมื่นล้านยังไม่ถึงที่ประชุม กกต.ส่วนการพิจารณา นโยบายพรรคการเมือง ตามอำนาจให้ติดตาม ทำให้ครบเงื่อนไขของกฎหมาย ไร้สิทธิไปตัดนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่ง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงการพิจารณานโยบายของพรรคการเมือง 70 พรรคที่แจ้ง กกต.ว่า กกต. จะพิจารณาตามอำนาจและกฏหมายหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 57 ที่กำหนดไว้ คือการตรวจสอบว่าพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบาย 

1.จะต้องรับฟังความเห็นของสมาชิกสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมือง 

2.หากเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณจะต้องแจ้ง 3 หัวข้อหลัก คือ วงเงินและที่มาของงบประมาณ - ประโยชน์และความคุ้มค่า-ความเสี่ยงและผลกระทบ โดยไม่มีอำนาจการไปตัดนโยบายของพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

ประธาน กกต. กล่าวอีกว่า หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติจะแจ้ง กกต. เรื่องการใช้งบประมาณงบกลาง 10,000 ล้านบาทไปแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแพงว่า ขณะนี้เรื่องยังไม่ถึง กกต. โดยหากเรื่องมาถึงทางสำนักงาน กกต. จะตรวจสอบเรื่องก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุม กกต. พิจารณา และตามขั้นตอนคณะกรรมการจะพิจารณาว่าเป็นไปตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 169 (3) หรือไม่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องของการขออนุมัติงบสำรองจ่าย เพื่อความจำเป็นฉุกเฉินเค้าข่ายตามกฏหมายหรือไม่  คาดว่าหากเป็นเรื่องด่วนในสัปดาห์หน้าเรื่องจะมาถึง กกต.