แค่เอาไปต้มมาม่า "ทภ.4" แจงดราม่า น้ำซุป ประกอบเลี้ยงกำลังพล

แค่เอาไปต้มมาม่า "ทภ.4" แจงดราม่า น้ำซุป ประกอบเลี้ยงกำลังพล

ทภ.4 แจงดราม่า น้ำซุป ประกอบเลี้ยงพลทหาร เป็นเรื่องเข้าใจผิด แค่เอาไปต้มมาม่า ยันคุณภาพอาหารได้มาตรฐาน 70 บาท/วัน/คน รวม 3 มื้อ

พลตรีหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่สื่อโซเชียลมีเดียได้นำเสนอภาพอาหารที่อ้างว่าเป็นการประกอบเลี้ยงทหารกองประจำการของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 จ.นราธิวาส โดยร้องให้ตรวจสอบถึงคุณภาพอาหารดังกล่าวนั้น

วันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พันโท สกล มีสัมฤทธิ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ได้แถลงชี้แจงข้อเท็จจริง ยืนยันการประกอบเลี้ยงของหน่วยว่ามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามนโนบายของกองทัพบก ส่วนภาพที่นำมาเผยแพร่นั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของกำลังพลซึ่งมิได้มีการตรวจสอบการประกอบเลี้ยงในวันดังกล่าวให้ถูกต้องเสียก่อน แต่นำไปร้องผ่านเพจเฟซบุ๊กจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด

สำหรับรายละเอียดของเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 23 เมษายน 2566 โดยในการประกอบเลี้ยงของหน่วยเป็นไปตามปกติ คือจัดให้มีการรับประทานอาหารเป็นส่วนรวมที่โรงอาหาร กับ การนำอาหารใส่ภาชนะ (ปิ่นโต) ไปให้เวรรักษาการณ์รับประทานที่กองร้อย ภายหลังรับประทานอาหารเสร็จ มีทหารกองประจำการ 1 นาย ได้นำกล่องพลาสติกมาขอน้ำต้มซุปเพื่อจะนำไปปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรับประทานส่วนตัวและได้นำไปไว้ที่กองร้อย

ต่อมาทหารที่ทำหน้าที่เวรรักษาการณ์มาพบกล่องพลาสติกจึงเข้าใจผิดว่าน้ำซุปในกล่องพลาสติกดังกล่าวเป็นอาหารเวรรักษาการณ์ของตน นำไปสู่การถ่ายภาพส่งข้อมูลไปให้เพื่อนในเพจเฟซบุ๊กจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด จึงขอเรียนว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรับ - ส่งอาหารของเวรรักษาการณ์ ทำให้เกิดความไม่สบายใจของทหารกองประจำการที่ทำหน้าที่เวรรักษาการณ์ได้รับอาหารนั้น จึงได้มีการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียล 

สำหรับการประกอบเลี้ยงทหารกองประจำการของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ได้ดำเนินการตามระเบียบการใช้เงินเบี้ยเลี้ยงทหาร เพื่อการประกอบเลี้ยงในอัตรา 70 บาท/คน/วัน สำหรับอาหาร 3 มื้อ (เป็นค่าข้าว กับข้าว และค่าเชื้อเพลิง) ซึ่งในทุกมื้อมีอาหารจำนวน 2 อย่าง พร้อมของหวานในมื้อเที่ยงของทุกวัน และอาหารพิเศษในมื้อเที่ยงทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ทหารกองประจำการทุกนาย กองทัพบกให้การดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม การเลี้ยงดูความเป็นอยู่ การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ส่งเสริมการศึกษา ให้โอกาสต่อยอดรับราชการทหาร ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

อัตราเงินเดือนทหารกองประจำการ 

  • ภายหลังผ่านการฝึกทหารใหม่ ปีที่ 1 ประมาณ 3,670 บาทต่อเดือน
  • เมื่อเข้าประจำการในปีที่ 2 จะได้รับเงินเดือน 4,400 - 4,870 บาท
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 96 บาทต่อวัน

รวมเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการจะได้รับประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน

  • ทหารเข้าประจำการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับค่าเสี่ยงภัย 2,500 บาทต่อเดือน
  • เมื่อปฏิบัติภารกิจสนาม จะได้รับค่าเสบียง 15 บาท/คน/วัน
  • ค่าเลี้ยงดู 6 บาท/คน/วัน
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม 104 บาท/คน/วัน เพิ่มเติม

โดยสรุปแล้วเมื่อทหารกองประจำการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับค่าตอบแทน ประมาณ 15,000 -16,000 บาทต่อเดือน

 

อย่างไรก็ตามขอเรียนว่ากองทัพบกโดยกรมพลาธิการทหารบก ได้กำหนดแนวทางการประกอบเลี้ยงทหารกองประจำการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วย 
รวมถึงได้มีการปรับปรุงเมนูอาหารกว่า 400 รายการ มอบให้หน่วยทหารไปดำเนินการประกอบเลี้ยงโดยยึดหลัก คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณเพียงพอ ถูกสุขลักษณะและสอดคล้องกับวัตถุดิบหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น เพราะตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของทหารกองประจำการ ที่ต้องมีทั้งด้านกายภาพและทักษะทางด้านการทหารเพื่อพร้อมในการทำหน้าที่ด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ