ประชาธิปัตย์ยันทุกนโยบายทำได้จริง ไม่สร้างภาระให้ประเทศ

ประชาธิปัตย์ยันทุกนโยบายทำได้จริง ไม่สร้างภาระให้ประเทศ

ประชาธิปัตย์ ปลื้ม นโยบายพรรคทุกนโยบาย ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีข้อกังขา ทำได้จริง ไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ

15 เม.ย. 2566 
นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีว่านโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้นำเสนอต่อ กกต. เพื่อตรวจสอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นพรรคแรก ๆ แสดงให้เห็นว่าการออกแบบนโยบายทุกนโยบายของพรรคภายใต้ยุทธศาสตร์ สร้างคน-สร้างเงิน-สร้างชาติ ได้ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายละเอียดที่มาของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการชัดเจน คุ้มค่า เกิดประโยชน์ในการดำเนินนโยบายและไม่มีผลกระทบความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย

ทั้งนี้ นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์มีทั้งนโยบายใหม่ และนโยบายที่ต่อยอดจากนโยบายเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งถือเป็นกลุ่มฐานรากที่มีความสำคัญของประเทศให้มีหลักประกันในชีวิตในยามที่พืชผลการเกษตรมีราคาตกต่ำ โดยการจ่ายส่วนต่างจากราคาเป้าหมายเข้าสู่บัญชีเกษตรกรโดยตรง ช่วยสร้างความเข้มแข็ง พลิกชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมความต้องการมากขึ้น ด้วย นโยบาย “ฟรี นมโรงเรียน 365 วัน” เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียน ระดับชั้นก่อนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดื่มนมฟรีทุกวัน ตลอดทั้งปี โดยครอบคลุมนักเรียนประมาณ 7 ล้านคน ทั่วประเทศ ฯลฯ

จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการเมือง ต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองบนความรับผิดชอบ ทุกนโยบายที่ออกแบบมาต้องทำได้จริง เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่และต้องไม่เป็นภาระงบประมาณสร้างปัญหาให้แก่ประเทศในระยะยาว หรือสร้างภาระทางการคลังจากการใช้งบประมาณมากเกินตัว” นางดรุณวรรณ กล่าว

นางดรุณวรรณ กล่าวต่อด้วยว่า วันนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมทุกด้านทั้งผู้สมัครที่เต็มไปด้วยผู้ที่มีศักยภาพในทุกด้าน ผนวกกับความพร้อมของนโยบาย และที่สำคัญคือความพร้อมของแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีคือนายจุรินทร์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีประสบการณ์ทั้งทางด้านการเมืองและการบริหารรัฐกิจ รวมถึงการมีทีมเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าด้วยความพร้อมทุกด้านจะทำให้พี่น้องประชาชนให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงและทำให้ได้จำนวนที่นั่งของส.ส.ในสภาฯ มากกว่าครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน