ชทพ.เล็งแก้กฎหมายประมง7ฉบับช่วยคนใต้ ดันแหล่งท่องเที่ยว39อุทยาน

ชทพ.เล็งแก้กฎหมายประมง7ฉบับช่วยคนใต้ ดันแหล่งท่องเที่ยว39อุทยาน

"ชาติไทยพัฒนา"เล็งแก้กฎหมายประมง 7 ฉบับช่วยประชาชนภาคใต้ ดันแหล่งท่องเที่ยว39อุทยาน สร้างท่องเที่ยวยั่งยืน

ที่สวนสาธารณะแห่งใหม่เมืองสงขลา จ.สงขลา นายนิกร จำนง  ประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวบนเวทีดีเบตอนาคตประเทศไทย เปิดเวทีภาคใต้ พบแม่ทัพพรรคการเมือง กับนโยบายกินได้ จัดโดยเครือเนชั่นกรุ๊ป ตอนหนึ่งว่า พรรคมีนโยบายพัฒนาภาคใต้ นโยบายที่สำคัญ เราเน้นเรื่องราคาพืชผลการเกษตร ประกันราคายาง ปาล์ม ส่วนเรื่องผลไม้ที่เสียหาย ต้องมีการจัดการให้เป็นไปตามความต้องการตลาด พรรคได้ประกาศ คาร์บอนเครดิต มีนโยบาย ให้เกษตรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเดรดิตได้ 

“ส่วนปัญหาเรื่องประมง เรามีเรือจดทะเบียน แต่ อียูบังคับให้เราออกจาก ไอยูยู ทำให้ผู้ประกอบการประมงเจ๊ง ทางแก้คือ ต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง7ฉบับ และในรัฐบาลหน้า จะไปทำกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามความตั้งใจ”
 

นายนิกร กล่าวต่อว่า ด้านการท่องเที่ยว มีพื้นที่อุทยาน39แห่ง เราได้รายได้ ประมาณ 3แสนล้านบาท ต้องส่งเสริมให้มีเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แม้เราจะมีความรุนแรงบ้างในบางจังหวัด เราต้องสร้างความหวัง บนพื้นฐานความตั้งใจ ความจริงใจ เราอยากให้ ปัตตานี เป็นเมืองฮาลาล ขายอาหารไปทั่วโลก นโยบายเมืองสงขลา ต้องทำให้เป็นเมืองสงบ น่าอยู่อาศัย หาดใหญ่ เป็นเมืองแห่งสีสัน ขอให้เลือกพรรคชาติไทยพัฒนา เพราะเรารับฟังและทำจริง