สิ่งที่ผมจะทำ ถ้าผมเป็น ส.ส.ในสภา | บรรยง วิทยวีรศักดิ์

สิ่งที่ผมจะทำ ถ้าผมเป็น ส.ส.ในสภา | บรรยง วิทยวีรศักดิ์

ใกล้หน้าเลือกตั้งแล้ว นักการเมืองเริ่มเขียนนโยบายออกหาเสียง ส่วนใหญ่เป็นนโยบายขายฝันที่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ได้ทำตามนั้น หรือทำไม่ได้ และส่วนใหญ่ก็มักเป็นประชานิยม เอาเงินหลวงมาแจกประชาชน ไม่ได้เกิดจากความรู้ความสามารถของนักการเมือง ในการแก้ปัญหาของชาติ

วันนี้ ผมมีนโยบายมานำเสนอ และคิดว่า ส.ส.ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องมาอ้างว่าพรรคการเมืองที่ตนสังกัดไม่เอาด้วย 10 นโยบาย ที่ผมจะนำมาใช้ หากผมเป็น ส.ส.

1.ลงพื้นที่ทุกสัปดาห์

สิ่งที่ ส.ส.ทุกคนต้องปฏิบัติคือ ลงพื้นที่ทุกสัปดาห์ ไม่ใช่ออกพบปะประชาชนเฉพาะช่วงเวลาใกล้เลือกตั้ง สำหรับผม จะลงพื้นที่อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง หากสัปดาห์ไหนติดประชุม ก็ยกยอดไปรวมกับสัปดาห์หน้า 

ผมจะประกาศแจ้งล่วงหน้าให้คนในพื้นที่ทราบว่า ใครมีปัญหาที่จะให้ ส.ส.แก้ไข ก็นำมาร้องเรียนได้เลย โดยจะนำทีมงานลงพื้นที่หมุนเวียนไปแต่ละอำเภอ แต่ละหมู่บ้าน ไปจนกว่าจะสิ้นวาระ

จริงอยู่ว่า ส.ส.ควรจะดูปัญหาระดับประเทศ แต่ในเมื่อเราเป็นผู้แทนปวงชน ก็ควรจะรับรู้ปัญหาของคนในท้องที่ และดูว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้านโครงสร้าง ในระดับชาติได้อย่างไร

2.รายงานสิ่งที่ทำทุกสัปดาห์

โดยจะรายงานทุกช่องทางที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบได้ เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ หรือบอร์ดหน้าที่ทำการของ ส.ส. ถึงแม้สิ่งที่ลงมือทำไปนั้ันคงไม่สามารถสำเร็จได้ในทุกสัปดาห์ แต่ก็ต้องรายงานให้ประชาชนทราบว่า ผมได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง ไม่ใช่พอเลือกตั้งไปแล้วก็หายหน้า ไม่เจอกันอีกเลย ไม่รู้ว่าไปทำอะไร จนกว่าจะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง

3.แจงงบประมาณที่ผมรับผิดชอบเพื่อความโปร่งใส

หากมีงบประมาณที่ผมได้รับผิดชอบ ไม่ว่าในโควตาของ ส.ส. หรือเป็นโควตาจากพรรค ผมจะนำมาแจกแจงให้ประชาชนดูว่า ใช้ทำอะไรบ้าง เปิดเผยตัวเลขอย่างละเอียดยิบ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ว่าราคาที่จัดทำหรือประมูลไปนั้นเหมาะสมหรือไม่ ใครหรือบริษัทไหนได้รับงานไป

4.มีนโยบายไม่ให้คนใกล้ชิดทุจริต

ผมจะประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน ที่จะไม่ให้คนใกล้ชิดทุจริตคอร์รัปชัน หากใครจะสนับสนุนด้านเงินทุน สิ่งของหรือแรงงานสำหรับโครงการในพื้นที่ ผมจะประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีการตอบแทนบุญคุณด้วยการทุจริต ถ้ามีการแจ้งเบาะแสมาว่าคนใกล้ชิดทุจริต ผมก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสืบสวนสอบสวนด้วยความยุติธรรม ไม่มีการแทรกแซงแต่ประการใด

5.ให้ประชาชนตรวจสอบการหาเสียง

ผมจะประกาศชัดเจนว่า จะไม่มีการซื้อเสียง ดังนั้น จึงให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบการหาเสียงของผมว่า มีทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผมเข้ามาเป็น ส.ส.อย่างขาวสะอาด

6.ให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมืองทุกสัปดาห์

ผมจะพยายามรายงานให้ประชาชนทราบว่า สถานการณ์ทางการเมืองล่าสุดเป็นอย่างไร จะเคลื่อนตัวไปทางไหน หรือถ้าสถานการณ์ไม่ชัดเจนผมก็จะรายงานภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศ หรือบอกเล่าวิสัยทัศน์ ทิศทางประเทศในอนาคต

7.เชิญตัวแทน 10 อาชีพในท้องถิ่นมาคุย

แต่ละท้องถิ่นมีอาชีพที่แตกต่างกัน ตามลักษณะภูมิประเทศและฟ้าดิน ที่อำนวยให้ทำธุรกิจแต่ละอย่าง ผมจะเชิญ 10 อาชีพที่มีคนทำงานมากที่สุดมาหารือว่า ผมจะช่วยส่งเสริมเขาได้อย่างไรบ้าง และท้ายที่สุด ต้องพยายามทำให้ผลิตภัณฑ์ของท้องที่นั้น ให้มีชื่อเสียงระดับชาติ ขนาดว่าใครมาจังหวัดนั้น ต้องมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นทีเดียว

8.เชิญเยาวชนมาขอข้อคิดเห็น

เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ เขาคือคนรุ่นใหม่ เราควรจะฟังเสียงเขาบ้าง ผมจะเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม มาขอความเห็นว่าพวกเขาอยากให้จังหวัดของเราหรือประเทศของเราพัฒนาไปในทิศทางไหน

เขาต้องการให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง พร้อมกับจะรับสมัครอาสาสมัคร/ผู้ช่วย ส.ส.ที่มาทำงานด้วยใจ ไม่มีเงินเดือน มีแต่ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนในท้องถิ่นของเขา

9.จะสร้างอาชีพให้แม่บ้านและผู้สูงอายุ

ในทุกจังหวัดและอำเภอมีการว่างงานแฝงจำนวนมาก กล่าวคือเรามีแม่บ้านและคนสูงอายุจำนวนมาก แต่ไม่ค่อยมีงานรองรับ ทั้งที่พวกเขาสามารถสร้างงานได้ ผมจะเริ่มจากการสอนทำอาหารจานเดียว พวกก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย ผัดกะเพราราดข้าว

โดยเชิญเชฟชื่อดังมาสอนหมุนเวียนกันไป วัตถุดิบมาจากการขอสปอนเซอร์ เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ปรุงอาหารกินเองน้อยลง ถ้าเราทำอร่อยมีคนมากินแน่นอน และพวกเขาจะอยู่ได้

10.จะประกาศท้าทายให้จับทุจริต

ถ้าเรามั่นใจว่า ไม่ได้ตั้งใจมาเป็น ส.ส.เพื่อทุจริต ประกาศท้าทายไปเลย ให้ประชาชนช่วยกันจับผิด ส.ส.คนนี้ได้เลยว่า มีการรับสินบาทคาดสินบนหรือไม่ ใครกล้าประกาศจะได้ใจจากประชาชนในพื้นที่แน่นอน แต่ท่านทุจริต ก็เตรียมเข้าคุกรับโทษทัณฑ์เช่นกัน

ผมมั่นใจว่า นโยบายทั้ง 10 ข้อข้างบนนี้ เป็นนโยบายที่ ส.ส.ทุกคนทำได้ เพราะไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมาย อาจจะต้องขอสปอนเซอร์หน่อย ซึ่งผมมั่นใจว่ามีคนดีที่พร้อมจะสนับสนุนโครงการดีๆ ในจังหวัดของเรา

ถ้าท่านทำได้อย่างนี้ มั่นใจได้เลยว่าท่านจะผูกขาดการเป็น ส.ส.เขตนี้ไปตลอดชีวิต

พูดกันจริงๆ ถึงวันนี้ ถ้าจะให้ใครก็ตามที่เป็นนักการเมืองระดับชาติ แล้วให้ออกมาประกาศตัวยืนยันว่า ตนเองบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่เคยทุจริตคอร์รัปชัน ผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครสักคน ที่กล้าออกมาประกาศตัว ยอมเป็นสายล่อฟ้าหรือไม่

ถ้าท่านแน่จริง ประกาศออกมา และทำตามนั้น ท่านได้ใจประชาชนไปแน่นอน ส่วนพรรคการเมือง ถ้าท่านคิดว่า นโยบายข้างต้นดี ก็สนับสนุนให้ ส.ส.ในพรรคปฏิบัติตาม มั่นใจว่าประชาชนจะเห็นความดีและสนับสนุนพรรคของท่านในอนาคต

อะไรที่ดี ทำเลยครับ อย่าลังเล เดี๋ยวจะไม่ทันการณ์.