"ชินวรณ์" ชี้ไร้เหตุผล "ภูมิใจไทย" ไม่ร่วมองค์ประชุมญัตติซักฟอก

"ชินวรณ์" ชี้ไร้เหตุผล "ภูมิใจไทย" ไม่ร่วมองค์ประชุมญัตติซักฟอก

"ชินวรณ์" ขอความร่วมมือวิปรัฐบาล-พรรคร่วมรัฐบาล ประชุมสภาฯ มอง "ภูมิใจไทย" จ่อไม่แสดงตน ขวางเปิดอภิปราย152 ไม่มีเหตุผล

           นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)  กล่าวภายหลังการประชุมวิปรัฐบาล ว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาล ได้ย้ำกับสมาชิกให้ร่วมการประชุมมรัฐสภา วันที่  7-8 กุมภาพันธ์นี้ รวมถึงการประชุมสภาฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล คือ ร่างพ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ และร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่....) พ.ศ... รวมถึง ร่างกฎหมายทของพรรคคการเมืองที่เสนอ คือ ร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ... เพราะไม่มีเหตุผลใดที่พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือร่วมเป็นองค์ประชุม ส่วนกรณีที่มีความไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายควรใช้วิธีออกเสียงไม่เห็นด้วย

           เมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ระบุว่าส.ส.ของพรรคอาจใช้เอกสิทธิ์ไม่ร่วมประชุมสภา รวมถึงญัตติอภิปรายทั่วไป เพราะชนวนขัดแย้งจากร่างกฎหมายกัญชา กัญชง พ.ศ... นายชินวรณ์ กล่าวว่า ตนย้ำกับที่ประชุมวิปรัฐบาลว่า ขณะนี้มีเวลาประชุมอีกเพียง 3 ครั้ง และมีวาระร่างกฎหมายของรัฐบาลที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องร่วมรับผิดชอบ รวมถึงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ส่วนร่างกฎหมายกัญชา กัญชง พ.ศ.... นั้นเป็นร่างกฎหมายที่พรรคการเมืองเสนอ เทียบเท่ากับร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การประมง ซึ่งส.ส.อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่เข้าประชุม ทั้งนี้หากเกิดกรณีดังกล่าวพรรคการเมืองที่ทำต้องชี้แจงและตอบคำถามจากประชาชน

           “ผมมองว่าหากใช้เกมไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม เพื่อทำให้สภาฯ เปิดอภิปรายทั่วไปไม่ได้ จะเป็นความเสียหาย กับรัฐบาล และยิ่งหากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม เท่ากับว่ารัฐบาลหนีการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 และเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคต้องรับผิดชอบ ส่วนจะถึงขั้นที่เป็นการกระทำขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผมมองว่าพรรคการเมืองในฐานะที่อยู่ในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาต้องพิจารณา” นายชินวรณ์​กล่าว.