"พิธา" นำทัพ "ก้าวไกล" ลุยเหนือ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง-แพร่-น่าน

"พิธา" นำทัพ "ก้าวไกล" ลุยเหนือ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง-แพร่-น่าน

"พิธา" หัวหน้าพรรคก้าวไกล ปราศรัยใหญ่เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. “ลำปาง – แพร่ - น่าน” ประกาศตัวพร้อมเป็นนายกฯ

เมื่อเวลา17.00น.วันที่ 3ก.พ. 2566 ที่บริเวณลานห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมืองลำปาง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ หน.พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ สส.พรรคก้าวไกลได้ปราศรัย ใหญ่และ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกลจังหวัด ลำปาง แพร่ น่าน โดยมีสมาชิกพรรคชาวจังหวัดลำปาวกว่า  300คน ร่วมเปิดตัวและฟังการปราศรัย

พรรคก้าวไกลได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ลำปางทั้ง 4เขต ได้แก่ 

1.นางทิพา ปวีณาเสถียร (ไก่ก้าวไกล) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลลำปาง เขต 1

2.นายกฤตภพ สติดีนิติวงศ์ (เกตุ) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลลำปาง เขต 2

3.นายชลธานี เชื้อน้อย (เพียว) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลลำปาง เขต 3

4.นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ (มิ้งค์) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลลำปาง เขต 4

"พิธา" นำทัพ "ก้าวไกล" ลุยเหนือ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง-แพร่-น่าน

ว่าที่ผู้สมัครสส.แพร่ 3เขตได้แก่

1.นายติรานนท์ เวียงธรรม (ทนายเคน) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลแพร่ เขต 1

2.นายรฐรส เกิดสรรค์ (บีม) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลแพร่ เขต 2

3.นายภาวัช จันใส (จิต) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลแพร่ เขต 3 

ว่าที่ผู้สมัครส.ส.น่าน 3เขต

1.นายเชาว์วิชญ์ อินน้อย (ไนซ์) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลน่าน เขต 1

2.นายอภิชาต จ่าแสน (ผู้ใหญ่ปอ) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลน่าน เขต 2

3.นายเจริญ อภิภัทรโกศล (เจริญ) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลน่านเขต 3 

"พิธา" นำทัพ "ก้าวไกล" ลุยเหนือ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง-แพร่-น่าน

โดยให้ว่าที่ผู้สมัครสส.ทั้ง 3จังหวัด แนะนำตัวเป็นรายบุคคล ก่อนที่ทาง ส.ส.แบบบัญรายชื่อของพรรคได้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล นายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง รองโฆษกพรรคก้าวไกล และนายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลขึ้นปราศรัยถึงนโยบายพรรคก้าวไกล

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ขึ้นเวทีปราศรัย พร้อมแนะนำส่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง 3จังหวัดก่อนจะปราศรัยว่าวันนี้.พรรคก้าวไกล เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นที่แรก อยากให้พี่น้องชาวลำปาง แพร่น่านภาคเหนือ และประชาชนทั้งประเทศร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทย  เลือกก้าวไกลเข้าไปในสภา ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต  ก่อนจบการปราศรัย 

จากนั้นบรรดาสมาชิกผู้ร่วมฟังการปราศรัยไก้พากันรุมล้อมขอถ่ายภาพกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล บรรยากาศเป็นกันเอง ก่อนจะแยกย้าย โดยคณะจะไปปราศรัยที่จังหวัดลำพูนแลเชียงใหม่ต่อไป