"บิ๊กป้อม" ร่วมรำลึก วันทหารผ่านศึก เผย อดีตเคยผ่านสมรภูมิรบชายแดน

"บิ๊กป้อม"  ร่วมรำลึก วันทหารผ่านศึก เผย อดีตเคยผ่านสมรภูมิรบชายแดน

"บิ๊กป้อม" ร่วมรำลึก วันทหารผ่านศึก เชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย เผย เคยผ่านสมรภูมิรบชายแดน ปกป้องอธิปไตยของชาติ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ด้านความมั่นคง เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง ที่คนไทยทุกคนจะได้มีโอกาส แสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และความกล้าหาญของเหล่าบรรดาวีรชนไทย ที่ยอมสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้องเอกราช และอธิปไตยของแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานคนไทย จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

ตนเองก็เป็น"ทหารผ่านศึก" คนหนึ่งเช่นกัน ที่เคยผ่านสนามรบ และร่วมรบกับเพื่อนทหารหาญ เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย เมื่อครั้งรับราชการทหาร จึงมีความเข้าใจ และรับรู้ได้ถึงความยากลำบาก ในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องเสียสละ ใช้ชีวิตห่างไกลจากครอบครัวไปอยู่ในสนามรบ และตามแนวชายแดนที่มีสภาพทุรกันดาร ซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยงอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสู้รบ ได้ตลอดเวลา บางคนต้องเสียชีวิต บางคนได้รับบาดเจ็บ หรือพิการตลอดชีวิต ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็ยังมี

ดังนั้นวันนี้ จึงขอร่วมรำลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบ ผู้กล้าหาญ ทั้งในอดีต และที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญทุกนาย ที่ช่วยให้คนไทยทุกคนได้อยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุข ร่มเย็น บนพื้นแผ่นดินไทยได้จนถึงทุกวันนี้  พร้อมทั้งมีความปรารถนาที่จะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวทุกคน ได้มีความอยู่ดีกินดี และมีเกียรติยศในสังคม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน สืบต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์