ทรัพย์สิน 40 ล้าน! “พล.อ.พงษ์สวัสดิ์” อดีต สนช.นั่งบอร์ด กปภ.ครบ 3 ปี

ทรัพย์สิน 40 ล้าน! “พล.อ.พงษ์สวัสดิ์” อดีต สนช.นั่งบอร์ด กปภ.ครบ 3 ปี

ยลโฉมทรัพย์สิน 40 ล้านบาท! “พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์” อดีต สนช. อดีตที่ปรึกษาปลัดกลาโหม นั่งเก้าอี้บอร์ด กปภ.ครบ 3 ปี สะสมพระเครื่องประเมินค่ามิได้เพียบ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ กรณีดำรงตำแหน่งกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบ 3 ปี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565

พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 18,556,913 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,845,340 บาท เงินลงทุน 6,603,053 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 3.5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 1,443,519 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 315,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6,722,500 บาท เป็นเงินเดือน 940,200 บาท ค่าตอบแทน 1,440,000 บาท เบี้ยประชุมบริษัท 80,000 บาท ขายรถยนต์ 1 คัน 5 แสนบาท บำเหน็จดำรงชีพ 2 แสนบาท กรมธรรม์ครบสัญญา 3,562,300 บาท

ส่วน พ.อ.พิเศษหญิง สาวิตรี พรรณจิตต์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 21,619,356 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,393,022 บาท เงินลงทุน 572,709 บาท ที่ดิน 1 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 1.5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 803,624 บาท ทรัพย์สินอื่น 1.2 ล้านบาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 3,691,928 บาท เป็นเงินเดือน 605,740 บาท บำเหน็จดำรงชีพ 2 แสนบาท กรมธรรม์ครบสัญญา 989,099 บาท เงิน กบข เกษียณอายุ 1,897,088 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สิน 40,176,269 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สิน 40 ล้าน! “พล.อ.พงษ์สวัสดิ์” อดีต สนช.นั่งบอร์ด กปภ.ครบ 3 ปี

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ แจ้งถือครองปืน 5 กระบอก สร้อยคอทองคำ พระเครื่องสมเด็จเหรียญ 6 องค์ มูลค่าสร้อยคอทองคำ 1 แสนบาท ส่วนมูลค่าพระเครื่องประเมินค่ามิได้ มีพระบูชา 1 โต๊ะหมู่ ประเมินค่ามิได้ด้วย ขณะที่ พ.อ.พิเศษหญิง สาวิตรี มีพระพุทธรูปทองคำ 1 องค์ ประเมินค่ามิได้ สร้อยคอทองคำ พร้อมพระเครื่อง 5 เส้น/34 องค์ ราคาสร้อยคอ 1.7 แสนบาท ส่วนพระเครื่องประเมินค่ามิได้ มีพระทองคำ เข็มราชวัลลภเพชร แหวน 5 ชิ้น 1 แสนบาท เป็นต้น

สำหรับ พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ นอกจากเป็นกรรมการ กปภ.แล้ว ปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และกรรมการบริษัท เทโลเนียร์ จำกัด ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2557-2562 เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปี 2560-2563 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ปี 2563-2564 เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ปี 2564-2565 เป็นที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม 

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อ 2 ก.พ. 2566 พบว่า บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 11 ธ.ค. 2555 ทุนปัจจุบัน 75 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 555/46 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจจำหน่าย ติดตั้งซ่อมบำรุง บริหารงานโครงสร้าง ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาด้านซอฟแวร์ ปรากฏชื่อกรรมการ ดังนี้

  1. นายสมชาย ฟักชื่น
  2. นายเปรมกมล เอกทัตร
  3. นายปิยณัฏฐ์ ถิ่นดวงจันทร์
  4. นางสาวณปภัช ไชยวาทีณุภา
  5. นางสาวณิษา ธานนทเจริญ
  6. นายพงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
  7. นายเทพนม สุวรรณรัตน์
  8. นางสาวสุวิมล เที่ยงแท้
  9. นายภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีรายได้รวม 108,069,654 บาทรายจ่ายรวม 116,531,241 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 2,524,220 บาท เสียภาษีเงินได้ 330,681 บาท ขาดทุนสุทธิ 11,316,488 บาท