กสม.ขยับ! ห่วง “ตะวัน-แบม” อย่างยิ่ง ไม่อยากให้สูญเสีย จี้ทุกฝ่ายหาทางออก

กสม.ขยับ! ห่วง “ตะวัน-แบม” อย่างยิ่ง ไม่อยากให้สูญเสีย จี้ทุกฝ่ายหาทางออก

กสม.ขยับแล้ว! ออกแถลงการณ์เป็นห่วง “ตะวัน-แบม” นักกิจกรรมอดอาหารประท้วงอย่างยิ่ง ไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสีย ขอทุกฝ่ายเร่งหาทางออก เปิดพื้นที่พูดคุยแก้ปัญหา เคารพเสรีภาพ-สิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2566 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การอดอาหารของเยาวชนนักกิจกรรมทางการเมือง (ตะวันและแบม) โดยระบุว่า กสม. ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง เช่น กิจกรรมยืน หยุด ขัง การชุมนุมกรณี APEC รวมทั้งกรณีล่าสุดที่มีการอดอาหารประท้วงโดยเยาวชนนักกิจกรรม

กสม. มีความห่วงใยในสถานการณ์ในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง และไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียใด ๆ จึงขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติการตามสิทธิ หน้าที่ และอำนาจ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิและเสรีภาพ ทั้งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เปิดเผย ปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยให้การรับรอง

กสม. ขอเสนอให้มีการเปิดพื้นที่สาธารณะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เป็นอยู่ โดยวิถีทางประชาธิปไตยและสันติวิธี และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งหาทางออกก่อนที่จะเกิดความสูญเสียซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักว่าการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย โดย กสม. จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป