สธ.ต้องมีคำตอบ! “ผู้นำฝ่ายค้าน” แถลงการณ์ค้านย้าย “หมอสุภัทร” พ้น รพ.จะนะ

สธ.ต้องมีคำตอบ! “ผู้นำฝ่ายค้าน” แถลงการณ์ค้านย้าย “หมอสุภัทร” พ้น รพ.จะนะ

“ชลน่าน” ออกแถลงการณ์ “ผู้นำฝ่ายค้าน” ไม่เห็นด้วย “กระทรวงสาธารณสุข” สั่งย้าย “หมอสุภัทร” ประธานชมรมแพทย์ชนบท พ้น รพ.จะนะ ถามมีเหตุผลอะไร มีเรื่องการเมืองเข้ามาเอี่ยวหรือไม่ ขอให้ สธ.ชี้แจงด่วน

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2566 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออกแถลงการณ์ เรื่อง การย้ายนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุรายละเอียดว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีคําสั่งที่ 125/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 ให้ย้ายนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ไปเป็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อยนั้น 

เห็นว่า แม้การโยกย้ายดังกล่าวจะเป็นอํานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะทําได้ตามกฎหมายก็ตาม แต่เนื่องจากการย้ายนายแพทย์สุภัทร ฯ ตามคําสั่งดังกล่าวไม่ได้ ให้เหตุผลถึงการโยกย้ายไว้ จึงมีข้อสังเกตว่า เหตุผลอันแท้จริงของการโยกย้ายครั้งนี้มาจากเรื่องใด เพราะนายแพทย์สุภัทร ฯ ก็ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลจะนะมานาน มีความผูกพันกับชาวบ้าน และชุมชน และไม่ปรากฏว่า นายแพทย์สุภัทร ฯ ได้กระทําการใดที่เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ที่ ต้องมีการโยกย้าย 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง นายแพทย์สุภัทร ฯ เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทที่ ได้ออกมาทักท้วง เสนอแนะ และไม่เห็นด้วยกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหลายเรื่อง เช่น นโยบายกัญชาเสรี การบริหารจัดการโควิดและวัคซีน รวมถึงการจัดซื้อ ATK ดังนั้น เหตุผลการ โยกย้ายครั้งนี้ ก็ยังมีข้อน่าสงสัยว่าจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ ประกอบกับเป็นการ โยกย้ายนอกฤดูกาล โดยหลักแล้วควรจะทําเฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเท่านั้น 

ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการ แผ่นดินของรัฐบาลจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงถึงเหตุผลของการโยกย้ายนายแพทย์ สุภัทร ฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สังคมคลายข้อสงสัยต่อไป 

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว 

ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 27 ม.ค. 2566

สธ.ต้องมีคำตอบ! “ผู้นำฝ่ายค้าน” แถลงการณ์ค้านย้าย “หมอสุภัทร” พ้น รพ.จะนะ