ไม่ยุบสภา หนีซักฟอก “นายกฯ” พร้อมแจงสภา 15-16ก.พ. ชี้ โอกาสพีอาร์งานรัฐบาล

ไม่ยุบสภา หนีซักฟอก “นายกฯ” พร้อมแจงสภา 15-16ก.พ. ชี้ โอกาสพีอาร์งานรัฐบาล

“โฆษกรัฐบาล” เผย “นายกฯ” พร้อมชี้แจง ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทุกประเด็นต่อสภาฯ 15–16 ก.พ.นี้ ชี้ เป็นโอกาสให้ ปชช. รู้ถึงผลงานของรัฐบาล เป็นการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตย ยัน ยึดความโปร่งใสเป็นแนวทางทำงาน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมและได้กำหนดการพิจารณาญัตติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมรับฟังและชี้แจงทุกประเด็นต่อสภาผู้แทนราษฎร ตามญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ซึ่งถือเป็นโอกาสให้ประชาชนรับทราบผลการทำงานของรัฐบาลและเป็นการตรวจสอบรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ยืนยันความพร้อมที่จะชี้แจงในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการทำงานเกี่ยวกับประเด็นนโยบายเร่งด่วน 12 ประการ ซึ่งถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ชี้แจงความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

“นายกรัฐมนตรีทำงานโดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อตรง ตรวจสอบได้ ยึดถือตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือประโยชน์ของประเทศ และประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นแนวทางในการทำงานมาเสมอ จึงเชื่อมั่นและพร้อมที่จะชี้แจงต่อทุกประเด็นที่จะมีการหยิบยกขึ้นสอบถาม” นายอนุชา กล่าว