“วิษณุ” ยันไร้นัยการเมือง ครม.เคาะงบ 5.9 พันล้านให้ กกต.จัดเลือกตั้ง

“วิษณุ” ยันไร้นัยการเมือง ครม.เคาะงบ 5.9 พันล้านให้ กกต.จัดเลือกตั้ง

ครม.ไฟเขียวอนุมัติงบ 5,945 ล้านบาทให้ กกต.จัดการเลือกตั้งทั่วไป “วิษณุ” ชี้ไร้นัยการเมือง เผย ครม.พิจารณางบปี 67 ก่อหนี้ผูกพันมากกว่า 1 ปี วงเงิน 1,000 ล้านบาท เป็นไปตามขั้นตอนปกติ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5,945,161,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน กกต. จำนวน 5,104,546,750 บาท   อาทิ ภารกิจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกระดับ   รวมทั้งภารกิจจัดการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนน/เลือกตั้งใหม่/ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2. รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน วงเงิน  840,614,250 บาท อาทิ  ภารกิจสนับสนุนการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  โดย กระทรวงการต่างประเทศ    ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ภารกิจสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง   โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอื่นๆ  โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เป็นต้น 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรว่า จะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45  วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 

  • วิษณุ” ชี้งบ กกต. ไม่มีนัยทางการเมือง

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี พิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป นั้น ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่งบประมาณทุกตัวจะต้องดำเนินการตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ หากมีงบประมาณใดที่จะต้องผูกพันเกิน 1 ปี งบประมาณและมียอดเงินเกิน  1,000 ล้านบาท จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งทุกรัฐบาลจะมีเข้ามาในช่วงเดือนมกราคม เพราะเป็นเวลาที่ใกล้สิ้นสุดงบประมาณคำขอไปยังสำนักงบประมาณ

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวเป็นขององค์กรอิสระ ไม่ได้เป็นของหน่วยงานสังกัดกระทรวง นายวิษณุกล่าวอีกว่างบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต. ที่ขอมาไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรทั้งสิ้น เพราะจำเป็นต้องขอผูกพันไว้ หากมีการเลือกตั้งได้ใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้น และได้แจงรายละเอียดของงบประมาณทั้งหมด

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า กรณี ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินงบกลาง 5,900 ล้านบาท เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไป จะใช้ครบหรือไม่ ตนไม่ทราบ แต่ได้มีการทำความเข้าใจกันแล้วว่าเมื่อหากถึงเวลาต้องใช้จริง ต้องมาพูดกันอีกที เงินก้อนนี้ให้เป็นยอดไว้ก่อน