ผบ.ทอ.สั่งสอบด่วน ปม ฝูงบิน 702 เบิกค่าบินนอกเวลาราชการ โดยไม่ได้บินจริง

ผบ.ทอ.สั่งสอบด่วน ปม ฝูงบิน 702 เบิกค่าบินนอกเวลาราชการ โดยไม่ได้บินจริง

ผบ.ทอ.สั่งสอบด่วน ปม เบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝึกบินกลางคืน ฝูงบิน 702 กองบิน 7 โดยไม่ได้ทำการบินจริง

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2566 ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภารกิจฝึกบินกลางคืน ของฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ้างว่าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง แต่มีชื่อเบิก และให้โอนเงินดังกล่าวคืนให้ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย นั้นว่า พล.อ.พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้สั่งการให้กรมจเรทหารอากาศลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบโดยด่วนเพื่อจะได้ตอบข้อสงสัยของสังคมต่อไป

ซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารอากาศได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส และจะดำเนินการโดยเด็ดขาด หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ผิดระเบียบที่เกี่ยวข้อง