ปธ.ป.ป.ช.ชี้เรื่องทุจริตอย่าดูแค่ตัวเลข ให้ดูเกิดเมื่อไหร่ ร้ายแรงแค่ไหน

ปธ.ป.ป.ช.ชี้เรื่องทุจริตอย่าดูแค่ตัวเลข ให้ดูเกิดเมื่อไหร่ ร้ายแรงแค่ไหน

ประธาน ป.ป.ช.ชี้เรื่องทุจริตอย่าดูเพียงแค่ตัวเลข บางเรื่องย้อนหลังเป็น 10 ปี-ขาดอายุความ แต่ต้องดูว่าเกิดเมื่อไหร่ ร้ายแรงหรือไม่ - ตั้งไต่สวนปมวิศวกรหนองบัวลำภูฆ่าตัวแล้ว

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ป.ป.ช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกปีแต่ตัวเลขทุจริตยังไม่ลดลงว่า คดีทุจริตไม่เหมือนคดีอาชญากรรม เพราะมีเรื่องร้องเรียนเยอะ เมื่อตรวจสอบบางทีเรื่องที่รับไม่ได้เกิดในปีนี้ มีเกิดบ้างเพียง 10-20 % บางเรื่องเกินย้อนหลังไป 5-10 ปี บางเรื่องมาร้องก็ขาดอายุความ ตอนนี้ ป.ป.ช. มีข้อมูลหมดว่าเรื่องที่มาร้องในปีนี้เป็นเรื่องอะไร ความเสียหายรุนแรงแค่ไหน ทำให้เราตระหนักว่าบางทีพี่น้องประชาชนที่เค้ารับรู้เรื่องนี้ยังไม่มั่นใจว่าเมื่อมาร้องแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าดำเนินการไม่ได้ก็ยังไม่ร้อง วันดีคืนดีไม่ทราบเหตุผลก็มาร้อง ดังนั้น การดูแต่ตัวเลขว่าปีนี้ร้องเท่าไหร่ไม่ใช่เหตุผลว่าจะมีการทุจริตมาก แต่ต้องดูว่าเกิดเมื่อไหร่ ร้ายแรงแค่ไหน มีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า ส่วนกระบวนการทำงานเมื่อมีการรับเรื่องจะตรวจสอบเบื้องต้นและตั้งไต่สวน เรื่องที่รับมา 8,000 กว่าเรื่อง อาจจะรับดำเนินการปีละ 30 กว่าเรื่อง ไม่รับเยอะ บางเรื่องส่งไป ป.ป.ท.  ทั้งนี้ หลังจากตรวจการเรื่องกล่าวหา บางทีรับเรื่องไม่ถึง 50% ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถดำเนินการไปได้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นว่าจะมีมูลเพียงพอในการไต่สวน มีผู้กระทำผิดชัดเจน บางทีเรื่องร้องเรียนมีแค่ 20% เท่านั้นเอง ดั้งนั้น จึงต้องดูแต่ละขั้นตอน  แต่ละเรื่อง แต่ถ้าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่กระทบขวัญประชาชน  เรื่องร้ายแรง ตอนนี้มี ป.ป.ช. ทั่วประเทศจะเข้าพื้นเกิดเหตุได้เร็วและจะดำเนินการควบคู่ไป ส่วนสาเหตุที่มีความล่าช้าอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเก่าที่สะสมมานาน ในระบบบริหารจัดการที่มีความไม่พร้อม ยังไม่มีการกระจายคนในระดับภูมิภาค แต่ตอนนี้เราพร้อมหมดแล้ว ทั้งเรื่องการกระจายคน หน่วยงาน กระบวนการการทำงาน จะเห็นว่าเรื่องไหนที่สำคัญ ประชาชนสนใจ อย่างเช่นเรื่องวิศวกรที่ฆ่าตัวตาย เพราะไม่ยอมรับรับงานสร้างถนนที่ จ.หนองบัวลำภู เราตั้งไต่สวนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราเข้าได้เร็ว พยานหลักฐานก็ครบถ้วน หากเราสามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ ประชาชนจะเชื่อมั่น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองสถิติตัวเลขเป็นอย่างไรบ้าง พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า คดีที่เกี่ยวกับนักการเมืองในระยะหลัง ถ้าเกี่ยวกับนักการเมืองระดับชาติ ป.ป.ช. จะเข้าไต่สวนเร็วมาก เป็นการทำสองทาง  เรื่องเก่าก็ทำไป เรื่องใหม่ที่ประชาชนสนใจเราก็จะทำเร็ว 
  
พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวถึงดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ว่า เราไม่ได้คาดหวังว่าค่า CPI เราจะเพิ่มขึ้น เราคิดว่าถ้าแค่คงอยู่ หรือดีขึ้น ก็ดีใจแล้ว  เพราะ CPI เป็นเรื่องของการรับรู้ของคนที่มีบทบาทให้คะแนนค่าดัชนี มีคนเกี่ยวข้องมากมาย และคนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ อย่างที่นายกรัฐมนตรี และ ป.ป.ช. ตอกย้ำถ้าทุกส่วนราชการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส อำนวยความยุติธรรม ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการตามที่เราได้ไปตรวจสอบ ITA บ้านเราไม่ต้องทำอะไร เดี๋ยวคะแนน CPI ก็ขึ้นเอง เขาเห็นว่าไม่ต้องไปเสียเงินใต้โต๊ะ เขาได้รับการอำนวยความสะดวก ค้าขายสะดวก เดี๋ยว CPI ขึ้นเอง เมื่อวันนี้ยังไม่ขึ้นก็เป็นเชิงประจักษ์ว่าเราต้องพยายามทำตรงนี้ให้มากขึ้น ไม่ใช่ประกาศ ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย แล้วเราไม่ทำอะไรเลย แต่ไม่ทำอะไรที่เป็นเชิงประจักษ์ แต่วันนี้เราพยายามทำสื่อข้อมูล เยอะแยะมาก ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อสื่อสารไปยังองค์กรต่างๆ เพราะบุคคลที่จะมีอิทธิต่อต่อคะแนนเป็นบุคคลต่างชาติ