ทรัพย์สิน 75 ล้าน! “ภูมิจิตต์” ผู้ว่าการยาสูบฯป้ายแดง สะสมพระเครื่อง-นาฬิกา

ทรัพย์สิน 75 ล้าน! “ภูมิจิตต์” ผู้ว่าการยาสูบฯป้ายแดง สะสมพระเครื่อง-นาฬิกา

เปิดทรัพย์สิน 75 ล้านบาท! “ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการยาสูบฯป้ายแดง มีบ้าน-คอนโด 3 แห่ง 32 ล้านบาท นาฬิกา 7 เรือน 2.3 ล้านบาท สะสมพระเครื่อง-พระบรมรูป กู้เงิน “มารดา” 10.3 ล้านบาท ส่วน “ภริยา” ขับ Benz-BMW

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการและกรรมการโรงงานไพ่ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2565 และกรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการและกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2565

นายภูมิจิตต์ แจ้งมีทรัพย์สิน 49,959,491 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,556,483 บาท เงินลงทุน 5,479,483 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 แห่ง 32 ล้านบาท (มีบ้านในเขตประเวศ กทม. มูลค่า 22 ล้านบาท) ยานพาหนะ 1 คัน คือ Toyota Majesty มูลค่า 2,149,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,651,324 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 6,123,200 บาท มีหนี้สิน 11,830,768 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมถึงหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ (นางภิรมย์ พงษ์พันธุ์งาม มารดา เงินต้น 10.3 ล้านบาท คงเหลือยอดหนี้ 8,530,000 บาท)

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,370,175 บาท เป็นเงินเดือน 1,505,920 บาท เบี้ยประชุม โบนัส 864,254 บาท มีรายจ่ายรวม 2,661,145 บาท แจ้งเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 3,222,872 บาท

ส่วน น.ส.วิลาวัณย์ คุณสุวรรณชัย อยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 22,687,531 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,075,971 บาท เงินลงทุน 9,959 บาท เงินให้กู้ยืม 648,000 บาท ที่ดิน 4 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 แห่ง 5,714,600 บาท ยานพาหนะ 2 คัน 6,360,000 บาท (Benz GLB 200 มูลค่า 2,860,000 บาท BMW 640 D Coupe มูลค่า 3.5 ล้านบาท) สิทธิและสัมปทาน 1,289,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,190,000 บาท มีหนี้สิน 2,505,137 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ขณะที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 ราย มีทรัพย์สิน 2,640,065 บาท เป็นเงินฝาก 273,040 บาท และสิทธิและสัมปทาน 2,367,025 บาท

น.ส.วิลาวัลย์ แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 518,313 บาท เป็นเงินปันผลคอนโดฯ 230,313 บาท เงินให้กู้ยืม 288,000 บาท มีรายจ่ายรวม 946,556 บาท แจ้งเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร ตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 153,458 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 606,695 บาท

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 75,287,089 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 14,335,905 บาท

ทรัพย์สิน 75 ล้าน! “ภูมิจิตต์” ผู้ว่าการยาสูบฯป้ายแดง สะสมพระเครื่อง-นาฬิกา

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นายภูมิจิตต์ แจ้งถือครองนาฬิกา 7 เรือน รวมมูลค่า 2,330,000 บาท สะสมพระพุทธรูป 7 รายการ 2 แสนบาท พระบรมรูป 13 รายการ 355,000 บาท ปืน 5 กระบอก 4.6 แสนบาท พระเครื่อง 9 รายการ 1 แสนบาท เหรียญที่ระลึก 10 รายการ 2,248,200 บาท ส่วน น.ส.วิลาวัลย์ สะสมนาฬิกา 5 เรือน 1,410,000 บาท และมีพระเครื่อง 1 รายการ ไม่ทราบมูลค่า

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2555-2560 นายภูมิจิตต์ เป็นรองผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา ปี 2560-2565 เป็นผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ก่อนจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย