เปิดทรัพย์สิน 3 อธิบดีพ้นเก้าอี้ “ทวีศักดิ์” 33 ล. “ชาย” 69 ล. “กิตติพันธ์” 37 ล.

เปิดทรัพย์สิน 3 อธิบดีพ้นเก้าอี้ “ทวีศักดิ์” 33 ล. “ชาย” 69 ล. “กิตติพันธ์” 37 ล.

ยลโฉมทรัพย์สิน 3 อธิบดีพ้นเก้าอี้ “ทวีศักดิ์” กรมการท่องเที่ยว 33 ล้านบาท ที่ดินมรดก 5 แปลง “ชาย” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 69 ล้านบาท ที่ดินระยอง 23 ล้านบาท “กิตติพันธ์” กรมศิลปากร 37 ล้านบาท สะสมสร้อยคอทองคำ-พระเครื่อง

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ 3 อธิบดี กรณีพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้แก่

อดีตอธิบดีกรมท่องเที่ยวฯ 33 ล้าน ที่ดินมรดก 5 แปลง

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ กรณีพ้นตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว มีทรัพย์สิน 25,422,634 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 2,045,214 บาท
 • ที่ดิน 5 แปลง 14.2 ล้านบาท (ทั้งหมดได้มาจากมรดก ตั้งอยู่ใน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี)
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.5 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 1,660,000 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 2.4 แสนบาท
 • มีหนี้สิน 1,170,382 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

นางวลัยลักษณ์ วาณิชย์เจริญ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สิน 8,037,266 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 5,161,186 บาท
 • เงินลงทุน 753,080 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 45,000 บาท
 • ทรัพย์สินอื่น 578,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 33,459,901 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,170,382 บาท

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 นายทวีศักดิ์ เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงฯในปีเดียวกัน ต่อมาปี 2562 เป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว หลังจากนั้นในปี 2563 ถูกโยกไปนั่งรองปลัดกระทรวงฯ ปี 2564 กลับมาเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยวอีกครั้ง กระทั่งเกษียณอายุราชการ ส่วนนางวลัยลักษณ์ คู่สมรส เป็นนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 69 ล้าน ที่ดินระยอง 23 ล้าน

นายชาย นครชัย กรณีพ้นตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีทรัพย์สิน 42,632,261 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 283,922 บาท
 • เงินลงทุน 3,172,738 บาท
 • ที่ดิน 2 แปลง 28 ล้านบาท (มี 1 แปลงตั้งอยู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มูลค่า 23 ล้านบาท)
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,475,600 บาท
 • ยานพาหนะ 1 คัน เป็นรถยนต์ BMW 2.5 ล้านบาท
 • ทรัพย์สินอื่น 3.2 ล้านบาท เป็นนาฬิกา จำนวน 6 เรือน 1.2 ล้านบาท และอาวุธปืน 36 กระบอก 2 ล้านบาท
 • มีหนี้สิน 211,519 บาท เป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

ส่วนนางจฏิมา นครชัย คู่สมรสมีทรัพย์สิน 25,496,250 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 2,705,759 บาท
 • เงินลงทุน 2,790,490 บาท
 • ที่ดิน 1 แปลงตั้งอยู่ที่เขตพญาไท กทม. 10 ล้านบาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง เป็นบ้านพัก 2 ชั้นอยู่บริเวณเขตพญาไท กทม. 10 ล้านบาท
 • ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 ราย อายุ 19 ปี มีทรัพย์สิน 914,180 บาท เป็นบัญชีเงินฝาก

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 69,042,691 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 211,519 บาท

ก่อนหน้านี้ปี 2559 นายชาย เป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ต่อมาปี 2561 เลื่อนขึ้นนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทั่งเกษียณอายุราชการ

อดีตอธิบดีกรมศิลปฯ 37 ล้าน สะสมสร้อยคอทองคำ-พระเครื่อง

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ กรณีพ้นตำแหน่งศิลปากร มีทรัพย์สิน 13,030,068 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 2,124,593 บาท
 • เงินลงทุน 1,951,475 บาท
 • ที่ดิน 1,370,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.6 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 4.4 แสนบาท
 • ทรัพย์สินอื่น 5.5 แสนบาท (จำนวนนี้มีสร้อยคอทองคำ หนักรวม 10 บาท มูลค่า 2.5 แสนบาท)
 • มีหนี้สิน 1,022,408 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ส่วนนางหฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 24,826,670 บาท ได้แก่

 • เงินฝาก 2,052,858 บาท
 • เงินลงทุน 4,373,811 บาท (จำนวนนี้มีเงินลงทุน 2,016,000 บาท ในบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ทำงานอยู่ด้วย)
 • ที่ดิน 8,150,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7.5 ล้านบาท
 • ยานพาหนะ 1.9 ล้านบาท
 • ทรัพย์สินอื่น 8.5 แสนบาท (จำนวนนี้มีแหวน พระเลี่ยมทองหลายรายการ รวมมูลค่า 5 แสนบาท)
 • มีหนี้สิน 2,367,163 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,407,163 บาท
 • หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 9.6 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 37,862,738 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,389,572 บาท

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 นายกิตติพันธ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ก่อนขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงฯในปีเดียวกัน ปี 2561 เป็นอธิบดีกรมการศาสนา ต่อมาปี 2563 ถูกโยกเป็นรองปลัดกระทรวงฯ กระทั่งปี 2564 ขึ้นอธิบดีกรมศิลปากร กระทั่งเกษียณอายุราชการ ส่วนนางหฤทัยกาญจน์ เป็น ผอ.ฝ่ายบริหารหนี้และควบคุมสินเชื่อ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)