โชว์ทรัพย์สิน 123 ล้าน! “นิพนธ์” พ้น รมช.มหาดไทย เกือบ 4 ปีรวยขึ้น 2.5 ล้าน

โชว์ทรัพย์สิน 123 ล้าน! “นิพนธ์” พ้น รมช.มหาดไทย เกือบ 4 ปีรวยขึ้น 2.5 ล้าน

เปิดทรัพย์สิน 123 ล้านบาท “นิพนธ์ บุญญามณี” พ้นเก้าอี้ รมช.มหาดไทย พบเกือบ 4 ปีรวยขึ้น 2.5 ล้านบาท ถือครองบ้าน 3 หลัง 32 ล้านบาท “ภริยา” มีที่ดิน 21 แปลง 40 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 ภายหลังลาออกจากตำแหน่ง

นายนิพนธ์ แจ้งมีทรัพย์สิน 54,731,027 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,556,540 บาท เงินลงทุน 3,485,107 บาท ที่ดิน 7 แปลง 17,320,650 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 32 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 103,729 บาท ทรัพย์สินอื่น (เครื่องประดับ และปืนมีใบอนุญาต) 265,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายรวมต่อปีโดยประมาณ 1,819,520 บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 256,800 บาท ค่าเช่า 2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 9 แสนบาท มีเงินได้พึงประเมินตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 1,619,520 บาท

ส่วนนางกัลยา บุญญามณี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 68,981,495 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,387,910 บาท เงินลงทุน 3,333,688 บาท ที่ดิน 21 แปลง 40,490,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 15,441,375 บาท ยานพาหนะ 5.1 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 2,568,521 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,250,000 บาท (เครื่องประดับ) มีหนี้สิน 78,409 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,714,220 บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ 1,114,220 บาท ค่าเช่า 5 แสนบาท ดอกเบี้ย 1 แสนบาท รายจ่ายรวม 8 แสนบาท มีเงินได้พึงประเมินตามข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 1,114,220 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 123,712,522 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 78,409 บาท

โชว์ทรัพย์สิน 123 ล้าน! “นิพนธ์” พ้น รมช.มหาดไทย เกือบ 4 ปีรวยขึ้น 2.5 ล้าน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายนิพนธ์ แจ้งถือครองที่ดิน 7 แปลง อยู่ในพื้นที่ จ.สงขลา รวมมูลค่ากว่า 17.3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีบ้าน 3 หลัง รวมมูลค่า 32 ล้านบาท โดยหลังที่มูลค่าสูงสุดอยู่ใน แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. ตั้งบนโฉนด 4 แปลง รวมมูลค่า 28 ล้านบาท

อนึ่ง ก่อนหน้านี้นายนิพนธ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.มหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 ระบุว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น (รวมคู่สมรส) 121,141,055 บาท มีหนี้สินรวม 38,593 บาท

เท่ากับว่าเมื่อนายนิพนธ์พ้นตำแหน่ง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,571,467 บาท

ทั้งนี้ ระหว่างปี 2556-2562 นายนิพนธ์ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ต่อมาภายหลังการเลือกตั้งปี 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็น รมช.มหาดไทย และเป็นหนึ่งในแม่ทัพภาคใต้ของ ปชป. ส่วนนางกัลยา คู่สมรส เป็นข้าราชการบำนาญ เทศบาลนครสงขลา