"ระวี" มองคำวินิจฉัย ศาลรธน. ปมร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง คือจุดเปลี่ยนการเมือง

"ระวี" มองคำวินิจฉัย ศาลรธน. ปมร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง คือจุดเปลี่ยนการเมือง

"นพ.ระวี" พร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน. กรณี ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ประเมินคือจุดเปลี่ยนการเมือง ไม่เชื่อกระแสข่าวฟื้นบัตรเลือกตั้งใบเดียว

         นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่  ฐานะผู้นำยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. แถลงที่รัฐสภา ต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องว่า ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยเชื่อว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมือง ทั้งนี้ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรตนพร้อมยอมรับและจะไม่ใช้สิทธิยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีก ในช่วงเวลาที่นายกฯ รอนำร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ขึ้นทูลเกล้าฯ

         "ผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมร้องไป ผมพร้อมยอมรับคำวินิจฉัยของศาล และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด สงครามจบนับศพทหารได้  ส่วนฝั่งตรงกันข้ามที่เห็นด้วยกับระบบหารด้วย 100 หากคำวินิจฉัยของศาลออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่พวกพ้องตัวเองคิด ก็ขอให้ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าว เหมือนผมด้วย"นพ.ระวี กล่าว

         เมื่อถามว่าอาจจะมีการแก้รัฐธรรมนูญกลับไปเป็นใบเดียว นพ.ระวี กล่าวโดยไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้น  แต่สุดท้ายก็คงต้องไปดูในอนาคตภายหลังคำวินิจฉัยของศาลออกมาอีกครั้ง.